Pályázat szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus hallgatók számára

Figyelem! Pályázat szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus hallgatók számára!!!

Az Erasmus+ program keretében az Óbudai Egyetem és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára havi 100 euró többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. A szociális alapú kiegészítő támogatást csak külföldi résztanulmányok esetében lehetséges megkapni, szakmai gyakorlatra nem!  A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni,

A pályázat benyújtásának módja:

1.       Töltse ki a mellékelt excel fájlt. Ha valaki többféle juttatásban részesült, akkor mindegyiket megjelölheti. A pályázatot aláíratni és lepecsételtetni a hallgató feladata annak a juttatást nyújtó helynek az illetékesével, ahonnan a hallgató a támogatást kapta. Többes juttatás esetén választani lehet, hogy melyik juttatást nyújtó hely illetékesével irat alá és pecsételtet. A lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.

2.       A kitöltött fájlt a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani az alábbi címre:

Óbudai Egyetem,  Nemzetközi Mobilitási Iroda, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17

3.       A kitöltött Excel fájlt elektronikusan, tehát még aláírás nélkül e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: projectoffice@uni-obuda.hu

4.       A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_OE_1516. Példa: Teszt_Elek_19951231_OE_1516

5.       A benyújtás határideje: Az igénybejelentő lapot az a 2015/16ös tanév őszi félévére pályázóknak 2015. május 20, déli 12 óráig kell 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani! Ha postán küldik, az Önök feladata arra figyelni, hogy eddig a dátumig érjen be a posta, itt az átfutási idő lassúbb a megszokottnál! Ugyanerre a határidőre kell beérni az e-mailben benyújtott fájlnak is. Ismételten: a hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése!

Ha az igazoló aláírás kézzel lett kitöltve, kérjük, hogy az adatokat mindenképp vigye be elektronikusan az e-mailben átküldendő fájlba!!!!

6.       Bármelyik fájl benyújtásának hiánya, vagy rossz átnevezése  automatikusan elutasítást von maga után! Saját érdekükben ügyeljenek a beadással kapcsolatos előírásokra!!!

7. A pályázatok elbírálási határideje 2015. június 30.

8. A 2015/16 tanév tavaszi félévére utazók ősszel is benyújthatnak pályázatot, de ha tavaszi kiutazásuk már most jóváhagyott, akkor ebben a fordulóban is pályázhatnak.

Pályázati felhívás

Erasmus + szociális igénybejelentő.xlsx