Erasmus Kiegészítő Szociális Támogatás és SN támogatás

Tisztelt Hallgatók,

Megnyílt a Az Erasmus+ program keretében az Óbudai Egyetem szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.

Benyújtási határidő: 2020. 11. 30

A pályázás menete
1. Igénybejelentő Excel fájlt (Mellékelve) kitöltése és nyomtatása.

2. Aláírások beszerzése: A hallgató aláírása valamint a kari TO aláíratása és pecsétje szükséges

3. A kitöltött igénybejelentő Excel és az igénybejelentő aláírt és szkennelt (csak PDF formátumban fogadjuk el) változatát is el kell küldeni emailben a számunkra

 

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra. Kérjük olvassátok el figyelmesen a pályázati felhívást is!

Benyújtási határidő: 2020. 11. 30

A pályázás menete:
1. Igénybejelentő Excel fájlt (Mellékelve) kitöltése és nyomtatása.

2. Aláírások, igazolások beszerzése:

- Három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót kell mellékelni az igénybejelentőhöz, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket és az elért eredményeket.
- Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót. Fogyatékossággal élő hallgatók és munkatársak esetén: a már megállapított támogatások/ellátások megállapításának alapjául szolgáló érvényes iratok (lásd: Pályázati felhívás)

- A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt tételenkénti támogatást kell feltüntetni.

3. Beküldendő dokumentumok:

- A kitöltött igénybejelentő Excel

- Igénybejelentő aláírt és szkennelt (csak PDF formátumban fogadjuk el) változata

Kórtörténeti összefoglaló/ háziorvosi vagy szakorvosi igazolás.

 

A kitöltendő dokumentumokért az outgoing@uni-obuda.hu email címre szíveskedjenek írni.

 

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel,
Szilvási Simon & Somlyai Nikolett

Kimenő hallgatók koordinátora
Óbudai Egyetem
Nemzetközi Oktatási Iroda
Budapest 1034, Bécsi út 94-96, C épület, 35-ös iroda
outgoing@uni-obuda.hu