Pályázati felhívás

 

Felhívás Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

 

Az Óbudai Egyetem (pót)pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára az Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.

 

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak:

- hallgatói tanulmányi célú mobilitás (1 vagy 2 szemeszter),

- hallgatói szakmai gyakorlat (2-12 hónap),

- frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap).

 

A pályázatok beadási határideje:

2019. március 1. (péntek) éjfél.

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat a kari koordinátorhoz kell benyújtani (online is lehetséges, valamennyi dokumentum e-mail-ben történő megküldésével), valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan kitöltésével.

 

A pályázatindító, online jelentkezési űrlapok az alábbiak:

Erasmus+ tanulmányi jelentkezési lap

Erasmus+ szakmai gyakorlati jelentkezési lap

 

A további, hallgatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/urlapok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok

Hallgatói mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

- magyar vagy uniós állampolgárság, vagy más ország állampolgára, aki az ÓE-n tanul,

- aktív hallgatói jogviszony,

- legalább 1, azaz egy lezárt félévvel rendelkezik,

- szakmai gyakorlatra jelentkezés esetében fogadóintézmény bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, akár felsőoktatási intézmény is,

- a fogadó intézményben végzendő tanulmányok / szakmai gyakorlatok feleljenek meg a későbbiekben megszerzendő diploma / képesítés céljainak és követelményeinek.

 

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalakon található:

 

A hallgatók esetében:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/informaciok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

 

Bírálatok

A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott saját szempontrendszer alapján történik, nyelvi és motivációs beszélgetés lebonyolításával egyetemben.

 

Fair play megsértésének következményei

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket / szakmai gyakorlatot / friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítők a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.

A szerződésben vállalt oktatási / képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak / személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.