Hallgatóknak/Űrlapok

MINDEN OLYAN ŰRLAPOT, AMELYIK WORD, VAGY ÍRHATÓ PDF FORMÁTUMBAN IS MEGVAN, ÉRTELEMSZERŰEN ELEKTRONIKUSAN  KELL KITÖLTENI.
KIZÁRÓLAG A NEM ÍRHATÓ PDF FORMÁTUMBAN LÉVŐ ŰRLAPOK TÖLTHETŐK KI KÉZZEL, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL.
 
Kódok

Az Óbudai Egyetem kódja: HU BUDAPES16
A partner intézmények kódja: a Pályázati lehetőségek táblázat utolsó oszlopában található.
Országkódok -ISO 3166-2 kód, a Learning agreement for Studies és/vagy a Learning Agreement for Traineeships kitöltéséhez szükséges
Tématerületek kódja - ISCED 2013 - az Erasmus+ szerződésekhez
A táblázat tartalmazza a régi kódokat is, az összehasonlítás kedvéért. Az Erasmus+ szerződésekhez a 2013-as területkódokat kell használni!
Az Óbudai Egyetem szakjainak és a hozzájuk kapcsolódó kódoknak a listája.
 
Tanulmányi jelentkezési űrlap
A tanulmányi jelentkezési űrlap a hallgatói menűben található. Kitöltéséhez regisztrálni kell.


Szakmai gyakorlat jelentkezési űrlap
A szakmai gyakorlatos jelentkezési űrlap a hallgatói menűben található. Kitöltéséhez regisztrálni kell.


Kinti intézményeknek szóló jelentkezési lapok, tanulmányútra
Angol nyelvű jelentkezési lap 
Német nyelvű jelentkezési lap
A fenti jelentkezési lapok intézményfüggetlenek. Kizárólag akkor kell használni valamelyiket, ha a megpályázott intézménynek nincs saját jelentkezési lapja.
A kinti intézmények jelentkezési lapjai:
Ha a partner megküldi, akkor feltöltjük a lapot, vagy az elérhetőséget a Pályázati lehetőségek oldalon az adott intézménynél.
Ha a partner nem küldi meg, törekedjenek a kinti intézmény honlapján megtalálni. Általában a Nemzetközi Irodák honlapjához van feltöltve. Ügyeljenek arra, hogy az Önök státusza "Exchange Student", azaz cserediák, és csak erre vonatkozó jelentkezési lapot töltsenek ki.
Ha a kinti jelentkezési lap on-line: kérjük, hogy ezt csak akkor töltsék ki, ha az adott intézményhez történő kiutazásuk már jóvá van hagyva.
 


Tanulmányi szerződés - Új, Erasmus+ dokumentum
Learning agreement for studies - before the mobility
Learning agreement for studies - during the mobility
Learning agreement for studies - after the mobility
A tanulmányi szerződés az egyik legfontosabb dokumentum, ez az egyik jogalap a kinti tanulmányok hazai elismeréséhez és az ösztöndíjszerződés megkötéséhez. A szerződést kötelező a kiutazás előtt megkötni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fejlécet is kötelező kitölteni!
 

Szakmai gyakorlatos szerződés
Learning agreement for traineeships - before the mobility
Learning agreement for traineeships - during the mobility
Learning agreement for traineeships - after the mobility
 
Lehrvereinbarung für Praktika
Olyan alapdokumentum, mely meghatározza a hallgató szakmai gyakorlatával kapcsolatos legfontosabb részleteket, és alapját képezi a hazai elismerésnek.
A Training Agreement I. pontját a hallgató tölti ki. A Subject Area kódok központilag meghatározottak, letölthetők az Űrlapok oldalon a  Tématerületek kódja fájlból.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fejlécet is kötelező kitölteni!
A Training Agreement II. pontjait a fogadó tölti ki elektronikusan.
A kitöltött Training Agreementet a fogadó aláírja, lepecsételi, a hallgató is aláírja, és alaáíratja a kari koordinátorával.
Az így aláírt szerződést kell eljuttatni a Mobilitási Osztályra személyesen vagy e-mailben az outgoing@uni-obuda.hu címre.
A szerződést 2 eredeti példányban kérjük kitölteni.
 


Tanulmányi eredményről szóló értesítő
A tanulmányi eredményről szóló értesítő (Transcript of Records)
A tanulmányi eredményről szóló értesítőnek (Transcript of Records) két célja van:
1. Jelentkezéskor információt ad a fogadó intézmény számára azokról a tárgyakról, amiket a hallgató saját intézményében már tanult. Emellett informálja a fogadót a hallgató eredményeiről is. Ezért ezt minden hallgatónak ki kell tölteni, és a jelentkezési lappal és az egyéb, a fogadó által előírt dokumentumokkal együtt kiküldeni.
A legtöbb tárgy elnevezése megtalálható angolul a Neptunban, ha megnyitáskor az angol oldalra megy.
A jelentkezéskor elég a tanulmányi értesítőt egy példányban leadni, a fogadó intézmény részt az első oldalon nem kell kitölteni. A folyamatban lévő tárgyakat is be kell írni, "In Progress" megjegyzéssel. Ha már véglegessé vált, hogy ki hol fog tanulni, akkor a következő változtatásokat kell megcsinálni:
a) a már beadott példánynál az ezt az első oldalt teljesen kitölteni, a fogadó intézmény adataival. A kinti koordinátor személyes adatai kihagyhatók.  
b) A korábbi beadás óta teljesített tárgyak jegyeit beírni.
c) Az időközben  folyamatban lévő új tárgyakat beírni, a jegy rovatba az "In Progress" megjegyzést tenni.
A lábjegyzetbe a hallgató írja be nevét.
A b) és c) pontban jelzett változások jellemzően azoknál fordulnak elő, akik tavasszal adták be pályázatukat, de a rákövetkező tanév tavaszi félévében utaznak ki.
 
Fontos: A Transcriptben csak az eredményes vizsgákat szabad feltüntetni!
Hazajövetelkor:
2. Hazajövetelkor a kinti intézmény informálja a küldő intézményt a hallgatók által kint felvett tárgyakról, a külföldön szerzett jegyekről, kreditjeiről. A partner intézmény vagy a saját rendszeréből generált formátumot használ, vagy a Learning Agreement after Mobility részét. Mindkettő elfogadható.
Saját érdekükben kérjük, hogy az értesítőn mind a jegyek, mind a kreditpontok, és jegyek átszámítási módja legyenek feltüntetve!
 


Megérkezést igazoló dokumentum

Certificate of Arrival

A dokumentumot legkésőbb két héttel a fogadó intézményhez történő megérkezés után aláiratva, lepecsételve bescannelve kell e-mailben visszaküldeni. Kérjük, hogy lehetőleg pdf formátumban scanneljenek. A dokumentumot küldés előtt a következő formában nevezzék át: CA_vezetéknév_keresztnév_kar_arrivalcheck. A dokumentumot a következő címre küldjék vissza: outgoing@uni-obuda.hu
Az eredeti dokumentumot a hazaérkezéskor le kell adni a Mobilitási Osztályon.


Kinttartózkodást igazoló dokumentum

Certificate of Attendance

Az aláírt, lepecsételt dokumentumot bescannelve el kell küldeni outgoing@uni-obuda.hu címre, az eredeti példányt pedig hazaérkezés után be kell mutatni a Mobilitási Osztályon.


Ösztöndjszerződés formák kiutazó hallgatóknak
 
Tanulmányi ösztöndíjszerződés
Tanulmányi ösztöndíjszerződés - CM zero
Szakmai gyakorlatos ösztöndíjszerződés
Szakmai gyakorlatos ösztöndíjszerződés - CM zero
Frissdiplomás szakmai gyakorlatos ösztöndíjszerződés
Grant Agreement for Studies (English version)
 
Kizárólag a Mobilitási Osztályon (Bécsi út 94-96., 1. em. 105.) köthető meg az Erasmus+ ösztöndíjszerződés.
Ez az a pénzügyi szerződés, amelynek alapján a hallgató ösztöndíját utaljuk.
A szerződés tartalmazza a hallgató jogait és kötelességeit is. Minden hallgatónak saját felelőssége, hogy időben jöjjön be megkötni. Javasolt időpont: a kiutazás előtt három héttel, kivéve a már nyáron kiutazókat.  
A szerződéskötéshez a következők szükségesek:
1) Kinti fogadónyilatkozat - kérjük, hogy hozzanak egy másolati példányt is magukkal, amelyet leadnak az irodában.
2) TO-tól az Ügyrend 1. számú mellékletének lepecsételt másodpéldánya.
3) A három oldalról aláírt Tanulmányi, vagy szakmai gyakorlatos szerződés
4) Mindenkinek saját devizaszámlával kell rendelkezni, családtagokét nem fogadjuk el. Az Óbudai Egyetem az ösztöndíjat kizárólag euróban utalja, Magyarországon vezetett bankszámlára!
5) Banki adatok a szerződésben leírt módon kellenek!
6) Kérjük, hogy töltsék ki a szerződés személyes részét, és e-mailben küldjék meg a szerződéskötés előtt a outgoing@uni-obuda.hu cimre.
Küldés előtt a szerződést a következőképp nevezzék át: Grant_vezetéknév_keresztnév_2017_18
Az át nem nevezett, vagy az irodában dolgozók közül valakinek személyes  címre küldött szerződésekkel nem foglalkozunk!
A szerződést nem kell előre kinyomtatni, erre az aláíráskor a Mobilitási Osztályon kerül sor!
Ügyrend 1. számú melléklete
DECLARATION (English version)
A mellékletet két példányban kell kitölteni, az egyik példány a hallgató Tanulmányi Osztályáé, a másik példányt le kell pecsételtetni a TO-n és  szerződéskötéskor leadni a Mobilitási Osztályon. Ennek a dokumentumnak az alapján állítja be a TO az aktív Erasmus státuszt a Neptun rendszerben, ami a további felmentések, kreditátvitel, jegybeszámítás alapját képezi.


Beszámoló jelentések   

A Tempus Közalapítványnak küldendő beszámoló:  A beszámoló jelentést mind a tanulmányi céllal, mind szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatóknak on-line kell megküldeni. A beszámoló jelentés eléréshez szükséges internet címet, logint és passwordot e-mailben kapja meg mindenki a Tempus Közalapítványtól / a Mobility Tool rendszertről.  
Az intézményi honlapra készítendő beszámoló: Kérjük, hogy a beszámolót kizárólag pdf formátumban töltsék fel!!!! A beszámolót elvileg mindenki maga is fel tudja tölteni az oldalra, de ha bármi miatt nem sikerül, küldjék el a outgoing@uni-obuda.hu címre és az iroda feltölti. Olyan információkat osszanak meg a leendő kiutazókkal, melyek hasznosak lehetnek számukra - külön kiemelten például a tanulmányútnál az egyes felvehető tárgyak elemzését, a szakmai gyakorlatnál a munkahely leírását, valamint hogy jutottak ehhez a munkához. A fájlt kérjük a következő formában átnevezni: beszamolo_vezetéknév_keresztnév_hely_tanév
 
A fájlt kérjük a következő formában átnevezni: eilc_vezetéknév_keresztnév_tanév (Frissítés alatt)
 
Fogyatékossággal élő, beteg hallgatók beszámoló formanyomtatvány (Frissítés alatt)
A beszámolót elektronikus formában is el kell juttatni az outgoing@uni-obuda.hu e-mail címre is.
A fájlt kérjük a következő formában átnevezni: disable_vezetéknév_keresztnév_tanév


Checklist
A listával segíteni próbálunk, hogy semmit ne felejtsen el. Itt tudja letölteni. (Frissítés alatt)
 
CsatolmányMéret
1. sz nyilatkozat.doc235.5 KB
1. sz. nyilatkozat angol.doc237 KB
Angol nyelvű jelentkezési lap.doc64.5 KB
Certificate of Arrival.doc127.5 KB
Certificate of Attendance.doc127.5 KB
LA after the mobility studies.doc269.5 KB
LA after the mobility traineeship.doc209.5 KB
LA before the mobility studies.doc296 KB
LA before the mobility traineeship.doc280 KB
LA during the mobility studies.doc249 KB
LA during the mobility traineeship.doc219.5 KB
Támogatási szerződés frissdiplomás szakmai gyakorlat.doc178 KB
Támogatási szerződés szakmai gyakorlat.doc175 KB
Támogatási szerződés tanulmányi angol nyelvű.doc223 KB
Támogatási szerződés tanulmányi.doc176.5 KB
Támogatási szerződés szakmai gyakorlat CM Zero.doc176.5 KB
Támogatási szerződés tanulmányi CM Zero.doc176.5 KB