Külföldi részképzés

A Campus Mundi részképzés  pályázati felhívás módosítása
 
A hallgatók számára pozitív hatású változtatások a 2017. tavaszi pályázati fordulóban a már pályázatot benyújtott hallgatókra visszamenőlegesen is vonatkoznak. A www.campusmundi.hu oldalon is frissítették az információkat.
 
Röviden összefoglalva a változások:
  • Campus Mundi részképzés esetén is folyamatos a pályázati lehetőség - szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.
  • Ismét elérhető a pályázati felület, a hallgatók részképzésre a 2017/2018. tanév II. forduló keretében tudnak pályázatot feltölteni (őszi és tavaszi félévre vonatkozó kiutazások egyaránt pályázhatók). A 2017. őszi pályázati határidőt szeptember 30-a helyett október 30-ig meghosszabbítják (pályázatot tehát október 30-ig folyamatosan lehet benyújtani, a bírálat és a döntés is folyamatos lesz a CM szakmai gyakorlat folyamatnak megfelelően).
  • A tavaszi pályázati fordulóban formai hiba miatt elutasított hallgatókat értesítjük a módosításokról.
  • Doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál. 
 
Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:
 
Erasmus+ programországok:
  • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia: 200 000 Ft/hó
  • Közepes megélhetési költségű európai országok: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország: 210 000 Ft/hó
  • Magas megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország: 220 000 Ft/hó
  • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó
  • Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó
A fenti változások a 2017. tavaszi fordulóban pályázatot már benyújtott Campus Mundi hallgatókra visszamenőlegesen is érvényesek, így az elnyert ösztöndíjakat már az emelt összegekkel számolták, a döntés ezekről az összegekről született május 3-án, illetve fog születni a még függőben lévő döntéseknél. Az alacsony megélhetésű célországok és az Európán kívüli területek esetében emelték meg jelentősebb mértékben a Campus Mundi ösztöndíjakat, azért, hogy az Erasmus utazások zömét kitevő közepes és magas megélhetési költségű országokba irányuló létszámot ne sértsék jelentős mértékben.
 
A részképzésre vonatkozó módosított pályázati felhívás letölthető innen.