Általános információ

Részletek: http://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

1. A pályázat célja

Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz, az alábbi feltételekkel.

2. A pályázásra jogosultak köre

Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz. 

A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a pályázati útmutató tartalmazza.

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek:

- hallgatói tanulmányi mobilitás

- hallgatói szakmai gyakorlat (friss diplomás szakmai gyakorlatra nincs lehetőség!)

- személyzeti mobilitás (oktatók és nem akadémiai személyzet egyaránt).

4. A támogatás mértéke

Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint:

I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén

A beutazó hallgatóknak egységesen 800 euró/hó ösztöndíjat fizet a program, míg a kiutazóknak egységesen 700 euró/hó ösztöndíj adható. Beutazó oktatóknak és munkatársaknak 140 euró/nap, kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 180 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható.

II. Utazási átalány

Ezen felül minden kiutazó és beutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint.

0 és 99 KM: 20 EUR/fő
 
100 és 499 KM: 180 EUR/fő
 
500 és 1999 KM: 275 EUR/fő
 
2000 és 2999 KM: 360 EUR/fő
 
3000 és 3999 KM: 530 EUR/fő
 
4000 és 7999 KM: 820 EUR/fő
 
8000 KM és felette: 1500 EUR/fő

A távolság a Távolságkalkulátor alapján számítandó:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

III. Szervezési költség
 
Nyertes pályázat esetén minden beutazó és kiutazó után 350 euró szervezési támogatást fizet a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ program terhére, a támogatott mobilitások számától függetlenül. Mind a kiutazók, mind a beutazók esetében az intézményre hárul a mobilitás előkészítése és megszervezése, valamint a pénzügyi utalások teljesítése az egyéni ösztöndíjasok és a partnerek felé is. A szervezési keret partnerek közötti esetleges felosztásáról az intézményközi megállapodásban rendelkezhetnek a felsőoktatási intézmények.