Oktatóknak/Pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
 
Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet az Erasmus+ programban oktatói mobilitásban részt venni kívánó kollégák számára.
A pályázatok folyamatosan beadhatók a lent leírt módon.
 
Külföldi oktatói megbízás:
Az Erasmus+ program keretében az Európai Unió országainak valamely felsőoktatási intézményében lehet oktatási tevékenységet folytatni.
 
Az oktatói mobilitás időtartama min. 2 nap, ellátandó feladatok: minimum 8 (nyolc) tanóra.
 
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
Előnyt élveznek azok az oktatók, akik először vesznek részt az Erasmus+ programban.
Egy oktató egy tanéven belül kétszer is pályázhat. Pályázatának pozitív elbírálása esetén a két út között minimum egy hónap különbségnek kell lenni.
 
Juttatások:
Az Erasmus+ oktatók támogatásban részesülnek külföldi útjuk során. A támogatás mértéke a külföldi oktatási periódus hosszától, a fogadó országtól függően igen változó lehet. A támogatás mértékével kapcsolatos részletek az Információk menüpontban találhatók.  Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség van egyéb kiegészítő forrásokra is. A pályázható intézmények köre az adott kari Pályázati lehetőségek menüpontban található.
 

Új kapcsolatok teremtése:
Ha egy oktatónknak olyan értékes szakmai kapcsolata van, amely még nem szerepel az Erasmus+ programban, akkor az oktatóknak lehetősége van arra, hogy intézeti és/vagy kari vezetője egyetértése esetén bilaterális (intézményközi) szerződést készítsen elő. Csak az adott kart érintő bilaterális szerződések aláírására a dékán, több kart átfogó bilaterális szerződés aláírására - az intézményi koordinátor közreműködésével - a rektor jogosult. A partnerek által aláírt, új bilaterális szerződés egy eredeti példányát vagy szkennelt változatát feltétlen meg kell küldeni az intézményi koordinátornak, valamint a kari koordinátornak. Ez a szerződés tartalmazza az adott intézménnyel való hallgatói/oktatói/személyzeti mobilitás szakterületi kódját, keretszámait, időtartamát. A bilaterális szerződés mintája az Űrlapok oldalon található.
 
Az oktatói pályázat menete:
1. Pályázati űrlap benyújtása a kari koordinátorhoz, egyeztetve a közvetlen vezetővel
2. Oktatói program és időpont egyeztetése a fogadóval (űrlap: Oktatói program leírása - Mobility Agreement)
3. Oktatói egyéni támogatási (pénzügyi) szerződés megkötése (Mobilitási Osztály)
4. Kiküldetési határozat kitöltése
5. Külföldi oktatói program zárása után igazoló jelentés leadása a Mobilitási Osztályon (Oktatói út igazoló dokumentum, angol)
6. Kiküldetési határozat pénzügyi lezárása (az előlegként kapott pénzügyi támogatás elszámolásal)
7. Oktatói beszámoló elkészítése (on-line)