Pályázás módja

Ki jogosult pályázni

Az Óbudai Egyetem minden beiratkozott hallgatója, képzési szinttől, tagozattól függetlenül, magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben. A Stipendium Hungarcium ösztöndíjban részesülő hallgatók ebben a pályázati formában nem vehetnek részt.

Kiutazás BSc képzésen legkorábban a felsőoktatási tanulmányok negyedik félévében, az MSc és PhD hallgatóknál legkorábban tanulmányaik második félévében. de az egyetem karainak lehet ettől eltérő követelményrendszere is.

 

A pályázat lépései

(Célszerű ezt az oldalt kinyomtatni, és folyamatosan ellenőrizni az egyes lépéseket.)

A pályázat menete:

1. Regisztráció a hazai rendszerbe

2. Online űrlap kitöltése

3. A hazai elbíráláshoz szükséges nyomtatott dokumentumok beadása - kari koordinátornál

4. Részvétel a kari előírás szerinti nyelvi/szakmai meghallgatáson.

5. A kari/intézeti  döntés alapján elnyert pályázati hely elfogadása.

6. A külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése, az anyagok kiküldése.

7. A hallgató megkapja a visszaigazolást, és az abban leírtak szerint önálló intézkedés.

8. Az időközben kiírásra kerülő szociális, vagy fogyatékossággal élők pályázatának megpályázása.

9. Egyéni (kedvezményes) tanulmányi rend intézése

10. Ösztöndíjszerződés megkötése

11. A kinti tartózkodás alatt a kötelező igazolások hazaküldése (Certificate of Arrival és Certificate of Attendance)

12. Hazaérkezés után az on-line és a weblapra kerülő beszámolók elkészítése.

13. Kezdő Online nyelvi teszt kitöltése / online nyelvi támogató rendszer / záró Online nyelvi teszt kitöltése

14. Esetenként: Pályázat visszavonása 

 

 

Az egyes lépések részletezése

 

1. REGISZTRÁCIÓ:

Pályázáshoz először regisztráljon be az Óbudai Egyetem Erasmus honlapján. Státuszának aktiválásáról e-mailt kap.

Jegyezze meg a regisztrációnál használt logint és jelszót, mert a jövőben még szüksége lehet rá!

Fontos: sajnos az egyetemi rendszer (nem az Erasmus oldal, hanem a központi rendszer) nem támogat bizonyos e-mail címeket, így hiába aktivizáljuk a jelentkezésüket, nem kapnak választ. Kérjük, hogy kerüljék a saját domain címeket, valamint a freemail, hotmail, vipmail és citromail címeket.

 

2. ONLINE JELENTKEZÉS:

Kitöltés után nyomtassa ki és írja alá.  

FONTOS: eltart egy darabig, amíg a rendszer pdf fájlt generál az önök által beírt adatokból. Kérjük, hogy legyen türelemmel.

Aki egy tanéven belül mind tanulmányi, mind szakmai ösztöndíjat szeretne kapni, annak mind a két online jelentkezési űrlapot ki kell tölteni!

A szakmai gyakorlat helye sok esetben még nem ismert, elég, ha egy, vagy két országot beírnak. A tanulmányútnál kiválasztott intézmények a pályázat folyamán módosíthatók.

 

3. A HAZAI ELBÍRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BEADÁSA:

Kötelezően beadandó anyagok:

1. Az on-line pályázati jelentkezési lap nyomtatott, aláírt változata

2. Aki már korábban is kapott Erasmus, vagy Erasmussal kombinált Campus Hungary ösztöndíjat (Erasmus zéro grant), annak kötelező leadni a fogadó intézmény igazolását a kinti tartózkodásról.

3. Fényképes önéletrajz aláírva (magyarul és angolul, vagy a célország nyelvén) - ideális megoldás az Europass önéletrajz

4. Motivációs levél - magyarul, valamint angolul, vagy a célország nyelvén, maximum 1 oldal, és csak akkor, ha Máltai szakmai gyakorlatról van szó. Ez a hallgató céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretne az adott helyen tanulni, dolgozni, valamint szakirányának és szakismereteinek megfelelően tartalmazza a tervezett külföldi út szakmai programjával kapcsolatos elképzeléseit, terveit.

5. Tanulmányokról értesítő magyarul: a lezárt félévek Neptunból kinyert változata.

6. Tanulmányi eredményről szóló értesítő  (további megjegyzéseket ld. űrlapoknál=Transcript of records) a Neptun alapján angolul, németül, vagy franciául elkészítve

8. Az RKK hallgatóknak a Learning Agreementet már a jelentkezéskor be kell adni!

 

Beadandó, ha a hallgató rendelkezik ilyen igazolásokkal:

  1. korábbi, egy-két hetes, vagy annál hosszabb idejű, hazai, vagy külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzéke és az erről szóló igazolás (az ilyen anyagok nem gyengítik, hanem erősítik a pályázatot)
  2. TDK/OTDK konferenciákon tartott előadások, illetve egyéb tudományos közlemények listája és eredményei, az ezekről szóló igazolások másolatával
  3. versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája, az ezekről szóló igazolások másolatával
  4. az idegen nyelven hallgatott szakmai tantárgyak megnevezése
  5. a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
  6. rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység esetén az erről szóló igazolás másolata
  7. a hallgató által fontosnak tartott és itt fel nem sorolt egyéb anyagok (pl. patronál-e bejövő diákokat)

 A beadás módja:

Az online regisztráció után pályázati anyagokat nyomtatva átlátszó tetejű vékony fűzős dossziéban kell beadni vagy szkennelt formában megküldeni a KARI KOORDINÁTORNAK.

A pályázata két helyre szól – az Óbudai Egyetemre, ahol elbírálják a pályázati részvétel jogosultságát, és a külföldi partner intézményhez. 

javasoljuk, hogy  a hallgatónak legyen egy saját dossziéja, amELYben mindenből van példánya.

Az űrlapokat, valamint a használatukhoz szükséges megjegyzéseket az Űrlapok menüpont alatt lehet megtalálni.

 

4. KARI ELŐÍRÁS SZERINTI NYELVI/SZAKMAI MEGHALLGATÁS:

Ezen a részvétel kötelező, akkor is, ha a hallgatónak van olyan nyelvből nyelvvizsgája, amelyen kinti tanulmányait, vagy szakmai gyakorlatát folytatni szeretné. Csak azt a hallgatót hívjuk be meghallgatásra, aki az online jelentkezésen túl a karra szóló koordinátort is leadta.

 

5. KARI/INTÉZETI DÖNTÉS:

A bírálat a tanulmányi eredmény és a nyelvi/szakmai/motivációra irányuló kari meghallgatás alapján történik.

A hallgató értesítést kap arról, hogy a három megpályázott intézmény közül melyikben folytathatja tanulmányait, illetve, hogy kara, intézete hozzájárul-e a külföldi szakmai gyakorlathoz. Ennek alapján kezdhető megy a külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése.

 

6. A KÜLFÖLDRE KÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAG VÉGLEGESÍTÉSE:

Ez a pont csak a tanulmányútra készülőkre vonatkozik. A szakmai gyakorlatra jelentkezők teendőinek részletes leírása az Információ/szakmai gyakorlat oldalon van.

A leglényegesebb anyagok: Külföldi partnerhez jelentkezési lap, Tanulmányi szerződés.

Tanulmányi jelentkezőknél a külföldi partner intézmények olyan sokféle jelentkezési módot írnak elő, hogy ezeket nem tudjuk egyenként felsorolni. Mindig annál az intézménynél kell megnézni a pályázás módját, az űrlapokat, ahová a hallgató a jóváhagyást megkapta.

LEGTÖBB ESETBEN A HALLGATÓNAK MAGÁNAK KELL A FOGADÓ INTÉZMÉNYHEZ A PÁLYÁZAT TOVÁBBI LÉPÉSEIT ÖNÁLLÓAN MEGTENNI.

Ha a partner intézményeknek saját jelentkezési lapja és tanulmányi szerződése van, ebben az esetben ezek használata kötelező. Ha a partnernél használt tanulmányi szerződés formája jelentősen eltér az Űrlapoknál kitett formátumtól, akkor mind a partnerét, mind pedig az Űrlapoknál kitett Learning Agreementet ki kell tölteni.

Ha a partnernek online jelentkezési lapja van, ezt is csak akkor szabad kitölteni, ha az adott intézményre megkapta a jóváhagyást a hallgató. Az online jelentkezési lapot a többi pályázati anyaggal együtt , nyomtatás után szkennelt formában kérjük megküldeni.

Gyakori, hogy amikor kinyomtatják az online jelentkezési lapot, akkor rákerül még egy rész, ahová az intézményünk, ill. a hazai intézményi koordinátor adatait kell beírni, és ezt aláíratni és pecsételtetni. Ezt a részt töltsék ki tollal (az Elérhetőség oldalon minden szükséges adat megvan), és utána hozzák be aláírásra.

Nagyon figyeljenek a részletekre – általában a jelentkezési lappal együtt kell kitölteni a szálláskérő lapot is, sokszor már a jelentkezéskor előre kell kauciót, vagy szemeszter hozzájárulást fizetni.

Számos intézmény kéri a hallgató tanulmányi eredményéről szóló értesítést is – mintafájl az Ürlapoknál, Transcript of records.

Tanulmányi szerződés: ld. Űrlapok oldal

Határidők: A honlapunkon feltüntettük a partner intézmények jelentkezési határidejét, ezt a hallgatóknak is figyelni kell, és ennek megfelelően időben beadni a kész anyagot.

Aláírások

Általában több aláírás kell az érvényes pályázathoz, a pályázati űrlapra és a Tanulmányi szerződésre: A hallgató aláírása, az Óbudai Egyetem kari és intézményi koordinátorának aláírása. Az aláírások begyűjtése a hallgató feladata. A pályázat akkor lesz érvényes, ha a  kinti fogadó intézmény kari és intézményi koordinátora (vagy legalább az egyik) is aláírta a jelentkezési lapot és a Tanulmányi szerződést, és visszaküldte ezeket.

 

7. VISSZAIGAZOLÁS UTÁNI HALLGATÓI ÖNÁLLÓ INTÉZKEDÉS:

A visszaigazolás történhet levélben, vagy e-mailben. Amint megkapta a hallgató, egy másolatot le kell adni ott, ahol a pályázatát írásban beadta. A partner általában ebben az értesítésben tájékoztatja a hallgatót a szállással kapcsolatos információkról, a szemeszter kezdetéről és végéről, adott esetben beiratkozási költségekről (ami nem tandíj, hanem egyszeri költség, sok helyen számos kedvezmény jár vele) és egyéb fontos tudnivalókról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a leírtak alapján célszerű megkezdeni az azonnali ügyintézést.

 

8. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK PÁLYÁZATA, SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ: 

Ezeket a kiegészítő támogatást igénylő pályázatokat a Tempus Közalapítvány írja ki, és kizárólag az Óbudai Egyetemen keresztül pályázhatók meg.  A pályázatok évente kétszer kerülnek kiírásra, kérjük, figyeljék a honlapon a híreket.

 

9. EGYÉNI (KEDVEZMÉNYES) TANULMÁNYI REND INTÉZÉSE:

A hallgató kötelessége, részletek a kari Tanulmányi Osztályok oldalán.

 

10. ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE: 

A Nemzetközi Oktatási Iroda kimenőkért felelős koordinátora értesíti a hallgatót az ösztöndíjszerződés kötés idejéről.

 

11. A KINTI TARTÓZKODÁS ALATT A KÖTELEZŐ IGAZOLÁSOK HAZAKÜLDÉSE/HOZATALA:

A fogadó intézmény által kiállított Certificate of Arrival és a Certificate of Attendance hazaküldése, illetve hozatala a mobilitás végén. 

 

12. HAZAÉRKEZÉS UTÁN:

Transcript leadása, ha megkapta a fogadó intézménytől, Ha nem, akkor a fogadó vagy a Nemzetközi Oktatási Irodába küldi, vagy a hallgatónak – utóbi esetben kötelezően le kell adni! Az online beszámolóhoz e-mailben kapnak majd felületet, logint és passwordot, az erasmus.uni-obuda.hu weblapra kerülő beszámolók önállóan is feltölthetők, vagy elküldendők a outgoing@uni-obuda.hu címre.

 

13. ONLINE NYELVI TESZT/KURZUS:

Minden hallgatónak, aki tanulmányait, vagy szakmai gyakorlatát angol, német, francia, olasz, spanyol nyelven végzi, kötelező egy online nyelvi teszten való részvétel. A teszt elvégzése után a hallgató kap egy szintfelmérő eredményt, amelyet a Learning agreementben fel kell tüntetni. A felmérő eredményétől függően kap egy ajánlást nyelvtanfolyam elvégzésére, ezen a hallgatónak  kötelező részt venni egy online tanulási folyamatban, amelynek a végén (egyúttal a mobilitás végén) ismét meg kell írni egy tesztet. A záróteszt eredményét szintén fel kell tüntetni a Learning Agreement After Mobility részében. Az anyanyelvi hallgatók mentesülnek a teszt/nyelvtanfolyam alól.

 

14. PÁLYÁZAT VISSZAVONÁSA:

Az Erasmus+ ösztöndíjra jelentkezés visszavonható, de erről a hallgató köteles IDŐBEN tájékoztatást küldeni a outgoing@uni-obuda.hu címre.