Szociális kiegészítő pályázat tanulmányútra utazó hallgatóknak

Most is van lehetőség kiegészítő szociális ösztöndíjat pályázni!

Az Erasmus+ program keretébenaz Óbudai Egyetem és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára havi 100 euró többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. A szociális alapú kiegészítő támogatást csak külföldi résztanulmányok esetében lehetséges megkapni.

Tájékoztató a pályázatról: pályázati felhívás

Pályázati űrlap

A pályázatot elektronikusan a követekző címre kell benyújtani: projectoffice@uni-obuda.hu
A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_OE_1617. Példa: Teszt_Elek_19951231_OE_1617

A nyomtatott anyagokat a Nemzetközi Mobilitási Irodában kell leadni, Tavaszmező utca 17, I. 137.

Az őszi félévre pályázóknak a benyújtási határidő: 2016. május 25., 12:00

Akik csak a tavaszi félévre pályznak, azoknak 2016. október 26., 12:00-ig van lehetősége pályázatot benyújtani.

A formai hibás, vagy késve érkezett pályázatokat automatikusan elutasítjuk.