Campus Mundi

Campus Mundi

A Campus Mundi Projekt

A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő programot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-tól. A program keretében féléves részképzésre és szakmai gyakorlatra pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók, akiknek átlaga meghaladja a szakos átlagot és erős motivációval rendelkeznek.

A "Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program" címen az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében.

Felsőoktatási mobilitás

A mobilitás támogatása ösztöndíj formájában elsősorban a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi féléves részképzésének és szakmai gyakorlatának támogatásával valósul meg. A nemzetközi hallgatói mobilitás erősítése a hallgatók tapasztalatszerzését és kompetenciáinak növelését szolgálja, melyek határozottan javítják az elhelyezkedési esélyeiket.

A projekt 5 év alatt mintegy 6700 fő számára nyújt támogatást külföldi résztanulmányok folytatásához, külföldi szakmai gyakorlaton vagy rövid tanulmányúton való részvételhez.
További információk: https://www.facebook.com/campusmundi

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány jelentkezési rendszerében. A tartós betegségben szenvedő, vagy fogyatékkal élő hallgatók is igényelhetnek kiegészítő támogatást a pályázatukhoz.
További információ: https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

 

1. Tanulmányi mobilitás Campus Mundival

Féléves részképzésre az Egyetem szerződéses partnereivel folytatott csereprogram keretében lehet pályázni. A Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres intézményi pályázat. Az Erasmus+ intézményekbe pályázók Erasmus+ státusszal, de az Erasmus+ programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási programjukat. A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell benyújtani. Az intézményi pályázat elbírálása adott időszakban történik, míg a Campus Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelentkezés, az érdeklődők az Erasmus+ pályázatban megjelölt intézményekhez pályázhatnak.

A Campus Mundi programon belül a hallgatók már freemover mobilitásra is pályázhatnak, tehát külföldi részképzésre a küldő intézmény kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet. A pályázati feltételek és a bírálati szempontrendszer azonos a normál részképzési pályázattal (a külföldi tanulmányok beszámítása tehát ez esetben is alapfeltétel), a kötelező mellékletek köre bővül a fogadó egyetem által aláírt fogadó nyilatkozattal. A freemover pályázatok formai értékelését és szakmai bírálatát a Tempus Közalapítvány kollégái végzik.

Az ösztöndíj időtartama 3-5 hónap

Pályázhat rá, ha legalább középfokú nyelvtudása van abból a nyelvből, amelyen külföldi tanulmányait folytatja. Pályázati feltétel minden képzési szinten a minimum 1 lezárt félév, de alap- és osztatlan képzésen legalább 2 lezárt félév szükséges a kiutazáshoz, valamint elengedhetetlen az aktív hallgatói jogviszony.

FONTOS: A Campus Mundi projekt a végéhez ér (2016-2021), az Európai Unió országain kívülre tervezett ösztöndíjas létszám teljesült, ez a forrás kimerült, ezért az Unión kívüli országokba 2021 őszi félévre fizikai mobilitás már nem támogatható, ösztöndíjjal támogatott digitális kreditszerzésre azonban van lehetőség. A koronavírus járvány megnehezítette a felsőoktatásban tanuló hallgatók külföldi mobilitási lehetőségeit. Az országokba való beutazás akadályokba ütközik, a fogadó egyetemek átálltak a hibrid oktatásra, több kurzus csak online áll a hallgatók rendelkezésére. Ezért lehetővé tesszük a virtuális mobilitás - a fizikai és blended mellett - támogatását is. A Campus Mundi biztosítja a hallgatóknak, hogy ösztöndíjjal tanulhassanak a világ legjobb egyetemein úgy, hogy itthonról teljesítik félévüket.

Következő pályázati határidő: 2021. augusztus 31. 23:00

Bővebb információ: https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

 

2. Szakmai gyakorlat Campus Mundival

Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati rendszerében az intézményi jóváhagyás után.

Ha szeretnél néhány hónapig egy külföldi szervezet munkájába bekapcsolódni, a Campus Mundi ösztöndíjprogram lehetőséget ad erre! Mester- és PhD-képzés alatt pedig kutatási tevékenységre is pályázhatsz, használd ki az alkalmat!

Az ösztöndíj időtartama maximum 3 hónap (rövidebb időtartam esetén minimum 15 kredit megszerzése kötelező).

Pályázhat rá, ha legalább középfokú nyelvtudása van a munkanyelvből. Feltétel minden képzési szinten a minimum 1 lezárt félév. Szakmai gyakorlat megvalósításakor nem szükséges az aktív hallgatói jogviszony. Az abszolutórium megszerzését követő 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat.

Következő pályázati határidő: 2021. október 31, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig

Bővebb információ: https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

További információk