Támogatott tevékenységek

Támogatott tevékenységek

Az Óbudai Egyetem szervezeti egységei, illetve munkatársai az intézményben meghirdetett nemzetköziesítési pályázatra különböző projekteket nyújtottak be, melyek közül az alábbiak nyertek támogatást. A benyújtott projektek révén az egyetem olyan tevékenységek megvalósítását támogatja, amelyek eredményekként a karok, illetve a munkatársak kompetenciái fejlődnek, a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások bővülnek, illetve minőségileg jobbak lesznek. Egyes projektek megvalósítása több karra is kiterjedhet, vagy központi szinten valósul meg, így csak a karokon megvalósuló projektek jelennek meg a kar neve alatt. Reméljük, hogy a benyújtott projektek további ötleteket adnak a nemzetköziesítésben haladni kívánók számára.

Sok sikert kívánunk a megvalósításhoz!

Egyetemi könyvtári és kari angol honlapok létrehozása

Pályázó(k): valamennyi kar és OEEK

Az egyetemi honlap megújulásával, mely magában foglalja az angol nyelvű változat kialakítását is, egy időben szeretnénk a kari angol nyelvű honlapok létrehozását is támogatni. A központi és a kari honlap szorosan hivatkozik egymásra, így a menüszerkezet kialakításakor célszerű egységes rendszert kialakítani a kari sajátosságok megtartásával. A honlap kialakítására, szövegek elkészítésére, fordítására, lektorálására fordítható a támogatás összege.

Megvalósítás: folyamatban

Elkészült honlapok:

Szabályzatok, nyomtatványok és egyéb dokumentumok fordítása

Pályázó: Nemzetközi Oktatási Iroda és Oktatási Főigazgatóság

Az egyetemen tanuló külföldi hallgatók számára is elérhetővé kell tenni valamennyi releváns szabályzatot, nyomtatványt és dokumentumot. Ennek koordinálását a Nemzetközi Oktatási Iroda végzi, a karok saját speciális dokumentumaik fordítására kérhetnek támogatást.

Megvalósítás: folyamatban

Külföldi hallgatók higiénés körülményeinek fejlesztése

Pályázó: Nemzetközi Oktatási Iroda és Gazdasági Főigazgatóság

A külföldi hallgatók azon csoportja számára, akik az európaitól eltérő kultúrából érkeznek, az egyetem biztosítani kívánja, hogy komfortosan érezzék magukat. A fejlesztés az egyetem több kampuszára és kollégiumaira is kiterjed.

Megvalósítás: folyamatban

Nemzetközi alumni hálózat kialakítása az Ybl karon - pilot projekt

Pályázó: Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Az Ybl Kar jelenleg nem működtet aktív magyar alumni hálózatot. 2021-ben végzett az angol építész MSc képzés első évfolyama – erre építve szeretnének kidolgozni egy kari nemzetközi alumni hálózat működési rendet, ennek technikai hátterét, majd letesztelni a kidolgozott folyamatot egy éves pilot projekt keretében. Ez a pilotprojekt eredményeivel és tapasztalataival alapot képezhet az egyetem további kari nemzetközi alumni hálózatának kiépítéséhez. A kisebb léptékű nemzetközi alumni hálózat hosszú távú célja, hogy "maga után húzza" a teljes nemzetközi (Erasmus hallgatók; oktatók) majd a teljes magyar alumni hálózatot.

Megvalósítás: folyamatban

Community and Urban Planning workshop 2021/2022 őszi félévében Szentendrén

Pályázó: Ybl Miklós Építéstudományi Kar

A 2019-ben indult angol MSc építészképzésen a Community and Urban Planning/ Közösség- és várostervezés kurzust workshop formájában oktatjuk. A kurzus az MSc 1. félévében van, a félév elején az intenzív, csoportmunkára épülő, helyszíni eseményekkel gazdagított hét a frissen érkezett nemzetközi csapatot jól "összerázza". Ezt a gyakorlatot szeretnénk kiterjeszteni a magyar MSc építész évfolyamra is úgy, hogy a két workshop-hetet közös eseményekkel - helyszíni bejárás, tervbemutatás, kiállítás és záróesemény - összekötjük. Ezáltal az azonos feladaton dolgozó külföldi és magyar csoportok megismerkednek, egymást segíthetik, és különböző interkulturális aspektusokat ismernek meg - ez megalapozza további együttműködésüket. A tervezési helyszín és feladat várhatóan Szentendrén lesz.

Megvalósítás:

A projekt megvalósítása elkezdődött, a tervezési feladat az őszi félév kezdetén Szentendrén volt, a városba érkezés - HÉV és buszvégállomás, valamint a Szentendrei római castrum területének elemzését és fejlesztési koncepciójának megalapozását készítették el a hallgatók. Annak érdekében , hogy a magyar és külföldi hallgatók együttműködését kiterjesszük, összekapcsoltuk a workshop-ot a teljes féléves Complex Design I. / Komplex tervezés I. kurzussal, amelynek keretében a magyar és a külföldi építészhallgatóink a szentendrei helyszín fejlesztését tervezik meg. Ezáltal további közös tervbemutatásokra, valamint egy tartalmában gazdagabb félév végi kiállításra nyílik majd lehetőség.

Integrációs program külföldi gólyáknak - az Ybl Háló testület

Pályázó: Ybl Miklós Építéstudományi Kar

A karra érkező külföldi hallgatóknak segítséget kell nyújtanunk egyetemünk szabályrendszerének megismerésében. Tájékoztatnunk kell őket a Neptun működéséről, a szabályzatok elérhetőségéről, a hallgatói ügyrendről. Az interkulturális háttér miatt külföldi hallgatóink ebben több figyelmet igényelnek. Ez a feladatkör beleillik az YBL HÁLÓ testület tevékenységi körébe, hiszen azért alakult, hogy hallgatókat akár technikai, akár oktatási vagy tanulási nehézségek esetén segítse. Az esemény jó alkalom az Ybl HÁLÓ népszerűsítésére is. Ennek keretében lehetőség nyílik a magyar és a külföldi hallgatók ismerkedésére, ismeretek átadására felsőbb évesek és gólyák között, az egyetemista lét alapszabályainak kötetlen megismerésére.

Megvalósítás: folyamatban

Jubileumi nemzetközi minőségügyi tudományos konferencia

Pályázó: Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar /Csiszér Tamás

A 30 éves Magyar Minőségi Társaság és a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar konferenciát szervez. A konferencia egyben nyitás az EMEA régió tagországaiban működő minőségügyi szervezetek, felsőoktatási intézmények, valamit a határontúli vállalkozások felé. A konferencián az egyetem oktatói, hallgatói – közöttük nemzetközi hallgatók is - térítésmentesen vehetnek részt, illetve jelenhetnek meg publikációkkal és poszterekkel.

Megvalósítás: beszámoló

A konferencia 2021. november 4-én lezajlott, a szervezők és az előadók a Magyar Szabványügyi Testület székházában személyesen vettek részt az eseményen. A hallgatóság a Galileo Webcast felületén keresztül kapcsolódhatott be. A konferenciára meghívtuk a környező országok magyarlakta területein élő minőségügyi szakembereket, akiken keresztül meg kívánjuk szólítani nem csak a magyar ajkú, hanem a régió egyéb nemzeteihez tartozó vállalkozásokat és szakmai társszervezeteket is. Emellett az eseményen beharangoztuk az MMT és az ÓE által 2022-ben közösen megszervezendő minőségügyi szakmai versenyt és a kapcsolódó szakkollégiumi rendszert. Ennek célközönsége a hazai és a közép-kelet-európai régió felsőoktatási intézményeinek hallgatói. Végezetül a konferencia és az azon elhangzott, elsősorban a globális kihívásokkal kapcsolatos előadások és pódiumbeszélgetések adják az apropóját annak, hogy elindítsuk a felkészülést a régió társszervezeteivel együtt olyan Európai Uniós pályázatokra, amelynek keretében módszertani ajánlásokat fogunk készíteni a vállalkozásoknak a minőségügyi rendszereik fejlesztésére. Céljaink és reményeink szerint ezek az akciók elősegíti az egyetemünk nemzetközi hírnevének erősítését, valamint a külföldi hallgatók számának növelését.

Academic English/Academic Writing pilot kurzus indítása, tananyagfejlesztés, oktatás

Pályázó: Rektori Hivatal /Tafferner-Gulyás Viktória

Az akadémiai készségeknek angol nyelven mindig is központi szerepe volt a globális egyetemi színtéren. Az akadémiai készségek (Academic writing, academic speaking) kommunikációs eszközként szolgálnak, melyek közvetítik a megszerzett tudást egy adott tanulmányi területen. Egy akadémiai készségeket fejlesztő kurzus segít a hallgatóknak elemezni, megértést közvetíteni, kritikusan gondolkodni, és írásban a technikára és a stílusra összpontosítani. Az Óbudai Egyetem kiemelt figyelmet fordít az angol nyelvű Msc és Phd programokban résztvevő hallgatók akadémiai készségeinek fejlesztésére angol nyelven, az angol nyelven történő publikációik elősegítése, a nemzetközi akadémiai életben való aktív részvételre való felkészítés révén.

Megvalósítás: a tavaszi félévben kerül meghirdetésre

Könyvtárhasználati és információkeresési tréningek, webinarok

Pályázó: Egyetemi Könyvtár

A tréningek egy része a külföldi hallgatók eligazodását segíti a könyvtárhasználatban. A tájékoztatások kiterjednek a – többnyire angol nyelven elérhető – tudományos adatbázisok használatára, illetve az azokban található szakirodalmi kutatást segítő eszközökre. Speciális, TDK tevékenységhez, PhD kutatásokhoz kapcsolódó tréningek megtartása a kutatásmódszertan, hivatkozáskezelés, tudománymetria és a publikációs stratégia területein. A tevékenység eredményeként a külföldi hallgatók, a doktoranduszok és az oktatók információkeresései és feldolgozási képességei fejlődnek. A doktoranduszok és oktatók nemzetközi szinten elismert kiadványokban történő publikálása nagyobb eséllyel történik.

Megvalósítás: beszámoló

A tréningre 2021.11.01 – 2022.01.31. között került sor. A részletek a beszámolóban olvashatók.

Mentálhigiénés szolgáltatások bővítése - tréningek és csoportos tanácsadás angol nyelven

Pályázók: Rektori Hivatal /Várnai-Ihász Julianna, Koczor Nóra pszichológusok

Az Óbudai Egyetem célul tűzte ki, hogy a külföldi hallgatók számára is elérhetővé tegye a tréningeket és a csoportos tanácsadásokat. A 2021/2022-es tanév őszi félévében minimum havi 1 csoportos programot hirdetünk, melyben a hallgatók a két pszichológus szakember szakmai vezetésével támogató légkörben tanulhatnak saját magukról és a nehézségekkel való megküzdés során alkalmazható különböző, önfejlesztő pszichológiai eszközökről. A csoportos tanácsadás kifejezetten jó lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy közösen, sorsközösséget vállalva dolgozhassanak az egyetem és a felnőtté válás okozta nehézségeken. Emellett a csoportos tér kiemelkedő előnye még, hogy hallgatókat nagyobb (10-15 fős) létszámban, közvetlen kapcsolatban lehet elérni, ezáltal lehetővé téve a mentális egészség megőrzését pszichoedukációval és preventív nézőpont közvetítésével.

Megvalósítás: A tréningek folyamatosan zajlanak 2021.09.01 - 2022.01.31. között

Mentálhigiénés szolgáltatások bővítése - angol nyelvű közösségi média tartalmak közzététele

Pályázók: Rektori Hivatal /Várnai-Ihász Julianna, Koczor Nóra pszichológusok

2021. szeptembertől a közösségi média tartalmak angol nyelven is megjelennek. Célunk a mentális egészség megőrzése érdekében történő érzékenyítés és szemléletformálás, pszichoedukáció biztosítása és a mentálhigiénés szolgáltatások népszerűsítésének kiterjesztése a külföldi hallgatók számára is a közösségi média tartalmak angol nyelvre történő fordításával. A 2021/2022-es tanév őszi félévében heti két alkalommal publikálunk tartalmakat. A félév elején minden hónapra kiválasztunk egy témát, melyben heti egy alkalommal jelenik meg tartalom. A kiválasztott témák a következők: időmenedzsment, mentálhigiéné fontossága, tanulási hatékonyság, stresszkezelés és motiváció. A héten megjelenő második tartalom a havi témától függetlenül, az egyetemista életet érintő egyéb mentálhigiénés kérdéskört célozza meg, például önértékelés, stresszkezelés, kapunyitási pánik, stb.
A tevékenység megvalósítása révén azt várjuk, hogy a külföldi hallgatók nagyobb rálátást nyernek a rendelkezésükre álló mentálhigiénés (egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás angol nyelven) szolgáltatásokra. Továbbiakban azt szeretnénk elérni, hogy a hallgatók nagyobb hangsúlyt fektessenek a saját mentális egészségük megfigyelésére és megőrzésére, valamint szükség esetén ebben segítséget kérjenek.

Megvalósítás:

A posztok a pszichológusok által működtetett oe_psychology Instagram oldalon folyamatosan kerülnek kihelyezésre: https://www.instagram.com/oe_psychology/

A Biztonságtudományi Szemle angol nyelvű külön számának nyelvi lektorálása

Pályázó: BGK Biztonságtudományi Doktor Iskola /Beke Éva

A folyóirat célja a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, vagy a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.

A különszám megjelenésével egyrészt a tématerület szakemberei, másrészt a külföldi (elsősorban SH) hallgatók számára kívántunk ingyenesen, viszonylag rövid határidővel publikációs lehetőséget biztosítani. A lehetőséget meghirdettük a külföldi egyetemek doktoranduszai számára is.

Megvalósítás: A különszám online jelent meg 2021. október 7-én.

Elérhetősége:
https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/179/161