A pályázat elbírálása

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja függ a célországtól, a tartózkodás időtartamától, a mobilitás típusától függ.

 

Bírálatok

A beérkezett pályázatok a karok szempontjai alapján kerülnek elbírálásra. A döntéshozatal a hallgató intézeténél történik, ahol a tanulmányi eredmény, a motiváció és az egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység a három leglényegesebb szempont, és elvárt a nyelvtudás. Egyes karok előírhatnak ettől eltérő, kari sajátosságoknak megfelelő követelményeket is.

Az elbírálás egyik alapja a kari koordinátor által szervezett nyelvi meghallgatás. A meghallgatás rövid általános és szakmai beszélgetés, német, vagy angol nyelven. Az egyéb nyelveknél (pld. spanyol, olasz, stb.) elfogadjuk a nyelvvizsga bizonyítványt, vagy egyéb, a nyelvtudást igazoló dokumentumot. A meghallgatás eredménye bekerül a hallgató pályázati anyagába.

Bírálati szempontrendszer (pontozólap)

A hallgató ezt követően kap értesítést arról, hogy az intézet elfogadta-e a pályázatát, illetve igen válasz esetén információt arról, hogy a pályázott helyek közül hová mehet tanulni.

Szakmai gyakorlatra jelentkezőknél csak a jóváhagyást kapja meg a hallgató, a gyakorlati helyet ő választja (Máltára való jelentkezés esetén az Iroda kapcsolattartója segít a keresésben).

Amennyiben az intézet/kar elutasítja a hallgatót, fellebezésnek helye nincs.

Túljelentkezés esetén prioritást éveznek azok a hallgatók, akik az adott képzési ciklusukban korábban még nem részesültek Erasmus+ ösztöndíjban.

 

Fair play megsértésének következményei

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek. 

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket / szakmai gyakorlatot / friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítő hallgatók a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.