Pályázati felhívás

Felhívás egyéni EGT Alapok mobilitási pályázat beadására

 

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára az EGT Finanszírozási Mechanizmus programban való egyéni mobilitás megvalósítására.

 

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak:

- hallgatói tanulmányi célú mobilitás

- hallgatói szakmai gyakorlat

- hallgatói részvétel nyári egyetemen

 

Pályázható mobilitás típusok oktatóknak/személyzetnek:

- rövid távú oktatói mobilitás

- konferencián, szemináriumon, szakmai műhelyeken, képzéseken részt vevő oktató

- intézménylátogatáson részt vevő oktató, személyzet

 

Figyelem!

A mobilitásokat

legkésőbb 2017. április 30-ig kell megvalósítani!

 

Pályázatok benyújtása és határideje

A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat a koordinátorhoz kell benyújtani, valamennyi űrlap és dokumentum (elérhető ITT) szabályos és maradéktalan kitöltésével.

 

Hallgatói mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

- magyar / donor országbeli állampolgárság, vagy más ország állampolgára, aki az ÓE vagy a donor országbeli egyetemen tanul.

- aktív hallgatói jogviszony,

- legalább 2, azaz kettő lezárt félévvel rendelkezik,

- szakmai gyakorlatra jelentkezés esetében fogadóintézmény bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, akár felsőoktatási intézmény is. Nem lehet azonban fogadóintézmény diplomáciai képviselet (nagykövetség, konzulátus),

- a fogadó intézményben végzendő tanulmányok / szakmai gyakorlatok feleljenek meg a későbbiekben megszerzendő diploma / képesítés céljainak és követelményeinek.

 

Oktatói, személyzeti mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

- magyar / donor országbeli állampolgárság, vagy más ország állampolgára, aki az ÓE vagy a donor országbeli egyetemmel munkaviszonnyal rendelkezik

- oktatási mobilitás esetén az ÓE munkavállalója (óraadók is pályázhatnak),

- képzési és intézménylátogatási célú mobilitás esetén az ÓE főállású munkavállalója,

- az oktatói mobilitás időtartama min. egy hét, amelyből 5 munkával töltött nap, ez időszak alatt minimum 5 órát kell tartani,

- a képzési célú mobilitás min. 1 nap,

- az intézménylátogatási célú mobilitás min. egy hét, amelyből 5 munkával töltött nap,

- egy hónapon belül nem utazhat kétszer ugyanazon oktató / személyzet,

- oktatói/képzési/intézménylátogatási munkatervet kell kidolgozni.

 

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja ITT található.

 

Bírálatok

A beérkezett pályázatok soron kívül kerülnek bírálatra.

 

Fair play megsértésének következményei

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek. 

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket / szakmai gyakorlatot / nyári egyetemet önhibájukból nem teljesítő hallgatók a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.

A szerződésben vállalt oktatási / képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak / személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.

 

 

 
Donor program partnerek
 
A donor országok részéről kijelölt szervezetek, amelyek a program előkészítésében és végrehajtásában tanácsadói szerepet töltenek be.

- Norvégia: Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU): http://www.siu.no/eng,

- Izland: Izlandi Kutatóközpont (RANNIS): http://www.rannis.is/english/

- Liechtenstein: Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége (AIBA): http://www.eeagrants-li.com/