Külföldi szakmai gyakorlat

A Campus Mundi szakmai gyakorlat  pályázati felhívás módosítása
 
Legfrissebb változások:
 • a hallgatók 1 lezárt aktív félév után pályázhatnak, és a kiutazáshoz is elegendő ez az 1 teljesített félév;
 • az alap-, mester-, osztatlan vagy PhD képzésen kívül a szakirányú továbbképzési szakok hallgatói számára is nyitott a Campus Mundi szakmai gyakorlat lehetősége;
 • a Campus Mundi szakmai gyakorlat teljesítésekor nem szükséges az aktív hallgatói státusz;
 •  az Erasmus+ programhoz igazodva a diploma megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat - a pályázatot még az abszolválás előtt szükséges benyújtani;
 • tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság felé indikátorként csak a 3 hónap, vagy azt meghaladó időtartamú mobilitások számolhatók el, ezért a szakmai gyakorlat időtartamának hosszát minimum 3 hónapra, azaz minimum 90 napra kell módosítanunk. Amennyiben a hallgató ennél rövidebb időtartamot teljesít külföldön, de a külföldi teljesítményére a küldő intézmény legalább 15 kreditet ad (és számít be) az itthoni képzésbe, akkor az is támogatható. Ez azt jelenti, hogy a 3 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat csak akkor támogatható, ha a küldő intézmény legalább 15 kredittel ismeri el a hallgató tevékenységét (viszont akár 2 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat is támogatható, ha ezért a hallgató kap legalább 15 kreditet). 
 • a 2017/2018. tanévi őszi forduló határideje 2018. február 28-a, de tekintettel arra, hogy a nyári szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók még júliusban is elkezdhetik szakmai gyakorlatukat, ezért 2018. június 30-ig meghosszabbítjuk a pályázati határidőt;
 • a 2018/2019. tanévi kiutazásokra (megvalósítási időszak: 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig) 2018. február 1-től 2019. június 30-ig lehet majd pályázatot benyújtani.
 • A hallgatók számára pozitív hatású változtatások a 2017. tavaszi pályázati fordulóban a már pályázatot benyújtott hallgatókra visszamenőlegesen is vonatkoznak. A www.campusmundi.hu oldalon is frissítették az információkat.
 
Röviden összefoglalva a változások:
 
 • Campus Mundi részképzés esetén is folyamatos a pályázati lehetőség - szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.
 • A mai naptól ismét elérhető a pályázati felület, a hallgatók részképzésre a 2017/2018. tanév II. forduló keretében tudnak pályázatot feltölteni (őszi és tavaszi félévre vonatkozó kiutazások egyaránt pályázhatók). A 2017. őszi pályázati határidőt szeptember 30-a helyett október 30-ig meghosszabbítják (pályázatot tehát október 30-ig folyamatosan lehet benyújtani, a bírálat és a döntés is folyamatos lesz a CM szakmai gyakorlat folyamatnak megfelelően). A tavaszi pályázati fordulóban formai hiba miatt elutasított hallgatókat értesítjük a módosításokról.
 • Doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál. 
 • Campus Mundi szakmai gyakorlat esetén megszűnik az Erasmus+ zero grant státusz mint előfeltétel, ezzel lényegesen egyszerűsödik a hallgatók számára a pályázati folyamat.
 • Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:
Erasmus+ programországok:
 
 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
  Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia
  200 000 Ft/hó
 • Közepes megélhetési költségű európai országok:
  Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország
  210 000 Ft/hó
 • Magas megélhetési költségű európai országok:
  Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország
  220 000 Ft/hó
 • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó
 • Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó
A fenti változások a 2017. tavaszi fordulóban pályázatot már benyújtott Campus Mundi hallgatókra visszamenőlegesen is érvényesek, így az elnyert ösztöndíjakat már az emelt összegekkel számolták, a döntés ezekről az összegekről született május 3-án, illetve fog születni a még függőben lévő döntéseknél. Az alacsony megélhetésű célországok és az Európán kívüli területek esetében emelték meg jelentősebb mértékben a Campus Mundi ösztöndíjakat, azért, hogy az Erasmus utazások zömét kitevő közepes és magas megélhetési költségű országokba irányuló létszámot ne sértsék jelentős mértékben.
 
A szakmai gyakorlatra vonatkozó módosított pályázati felhívás letölthető innen.