Jelentkezés hallgatóknak

Kizárólag azokhoz az intézményekhez lehet jelentkezni, amelyekkel a kreditmobilitási pályázat keretein belül az egyetem valamelyik karának/intézetének szerződése van, lásd Partnerek.

Technikai okok miatt a kreditmobilitásra jelentkező hallgatóknak is a normál Erasmus+ hallgatói jelentkezési lapot kell kitölteni, ehhez regisztráció után kapnak hozzáférést.

 

A 2017/2018 és a 2018/2019 őszi és tavaszi félévére pályázható Kreditmobilitási Program lehetőségek  hallgatóknak (4 hónap / fő):

 

Pályázható intézmény

Ország, város

Hazai kapcsolattartó

Melyik kar hallgatója pályázhat

Pályázható helyek száma

European University of Tirana

Albania, Tirana

Dr. Marosi Ildikó

KGK

BSc vagy MSc 1 fő

Universidad Nacional Del Litoral

Argentina, Santa Fé

Dr. Kozlovszky Miklós

NIK

BSc vagy MSc 1 fő

Tsinghua University

China (People’s Republic of), Beijing

Dr. Felde Imre

NIK

BSc vagy MSc 1 fő

University of Ghana

Ghana, Accra

Dr. Karlovitz János Tibor

KGK

BSc vagy Msc 2 fő

Ben-Gurion University of the Negev

Israel, Beer-Seva

Prof. Dr. Vajda István

KVK

BSc vagy MSc vagy PhD 2 fő

University of Danang

Vietnam, Danang

Dr. Felde Imre

NIK

BSc vagy MSc 1 fő

University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

Serbia, Novi Sad

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália

BGK

RKK

BSc vagy MSc vagy PhD 2 fő

University Educons, Fakultet za Bezbednost

Serbia, Sremska Kamenica

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

BGK

BSc vagy MSc vagy PhD 1 fő

Subotica Tech-  College of Applied Sciences

Serbia, Subotica

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

BGK

BSc vagy MSc vagy PhD 1 fő

University of Belgrade, Technical Faculty in Bor

Serbia, Bor

Dr. habil Lazányi Kornélia

KGK

BSc vagy MSc vagy PhD 1 fő

University of Novi Sad The Faculty of Economics Subotica

Serbia, Subotica

Dr. habil Lazányi Kornélia

KGK

BSc vagy MSc vagy PhD 1 fő

 

 

A 2016/17 tavaszi és a 2017/2018 őszi és tavaszi félévére pályázható Kreditmobilitási Program lehetőségek:

Pályázható intézmény Kar Ország, város Hazai kapcsolattartó Az intézet/kar, melynek hallgatója pályázatot nyújthat be Pályázható helyek száma képzési szintenként Pályázható hónapszám

Universidade de Sao Paulo

  Brazil, Sao Paulo Felde Imre NIK

MSc: 1 fő

PhD: 1 fő

4 hónap/fő
American University of Central Asia   Kyrgyzstan Kozlovszky Miklós NIK PhD: 1 fő 4 hónap
Universidad Autonoma de Nuevo Leon Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Mexico, Nuevo Leon Felde Imre NIK

MSc: 1 fő

PhD: 1 fő

4 hónap/fő

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Nacionalniy Tehnichniy Universitet Ukrainy Kiivskiy

 

Ukraine, Kijev

Györök György

 

Horváth Zsolt József

AMK

 

KVK

1 fő 3,5 hónap/fő
University of Dayton   United States Kozlovszky Miklós NIK 1 fő 3,5 hónap
University of Danang   Vietnam Marosi Ildikó KGK 3 fő 4 hónap/fő
University of Novi Sad Technical Faculty"Mihajlo Pupin" Zrenjanin Serbia

Drégelyi Ágota

Virágh Tibor

Marosi Ildikó

BGK

RKK

KGK

11 fő 4 hónap/fő
University of Novi Sad The Faculty of Economics Subotica Serbia
Univerzitet U Beogradu   Serbia
Univerzitet u Novom Sadu    

Jelentkezés feltétele: a hallgató szakjához képest kiemelkedő tanulmányi eredmény, és vagy az angol nyelv, vagy a fogadó ország nyelvének magas szintű ismerete.

Bírálati feltételek: Tanulmányi eredmény, nyelvtudás, tudományos tevékenység (TDK, OTDK, egyéb)

 

A pályázat menete:

1. Regisztráció az erasmus.uni-obuda.hu oldalon

2. Online űrlap kitöltése

3. A hazai elbíráláshoz szükséges nyomtatott dokumentumok beadása

4. Részvétel a kari előírás szerinti nyelvi/szakmai meghallgatáson.

5. A kari/intézeti  döntés alapján elnyert pályázati hely elfogadása.

6. A külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése, az anyagok kiküldése.

7. A hallgató megkapja a visszaigazolást, és az abban leírtak szerint önálló intézkedést.

8. Egyéni (kedvezményes) tanulmányi rend intézése


9. Ösztöndíjszerződés megkötése

10. A kinti tartózkodás alatt a kötelező igazolások hazaküldése (Certificate of Arrival és Certificate of Attendance)

11. Hazaérkezés után az on-line és a weblapra kerülő beszámolóelkészítése.

12. Online nyelvi teszt / nyelvtanulás

13. Pályázat visszavonása




A pályázati lépések részletezése

 

1. Regisztráció

Pályázáshoz először regisztráljon be az intézmény erasmus.uni-obuda.hu honlapján. Státuszának aktiválásáról e-mail-ben értesítőt kap.

Jegyezze meg a regisztrációnál használt logint és jelszót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.

Kerülje a saját domain címeket, valamint a freemail, hotmail, vipmail és citromail címeket, mert azokat a rendszer nem támogatja!

 

2. Az  on-line jelentkezési lapot küldés után nyomtassa ki és írja alá

Hosszú percekig is eltarthat, amíg a rendszer pdf fájlt generál az Ön által beírt adatokból. Türelmetlenség esetén az enter töbszöri lenyomása többszöri jelentkezést von maga után, ami nem szerencsés.

A tanulmányútnál kiválasztott intézmények a pályázat folyamán módosíthatók.

 

3. A hazai elbíráláshoz szükséges dokumentumok benyújtása

(Nem elég az online rendszerben jelentkezni!):

Kötelezően beadandó anyagok:

a) Az on-line pályázati jelentkezési lap nyomtatott, aláírt változata

b) Aki már korábban is kapott Erasmus, vagy Erasmussal kombinált Campus Hungary ösztöndíjat (Erasmus zéro grant), annak kötelező leadni a fogadó intézmény igazolását (annak másolatát) a kinti tartózkodásról.

c) Önéletrajz aláírva (angolul, vagy a célország nyelvén), ideális megoldás az Europass önéletrajz

d) Motivációs levél angolul vagy a célország nyelvén, maximum 1 oldal. Ez a hallgató céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretne az adott helyen tanulni, dolgozni, valamint szakirányának és szakismereteinek megfelelően tartalmazza a tervezett külföldi út szakmai programjával kapcsolatos elképzeléseit, terveit.

e) Tanulmányokról értesítő magyarul: a lezárt félévek Neptunból kinyomtatott változata

f) Tanulmányi eredményről szóló értesítő  (további megjegyzéseket ld. űrlapoknál = Transcript of records) a Neptun alapján angolul, németül, vagy franciául elkészítve

  j) Egyéb beadandó, amennyiben a hallgató rendelkezik ilyen igazolásokkal:

   - korábbi, egy-két hetes, vagy annál hosszabb idejű, hazai, vagy külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzéke és az erről szóló igazolás (az ilyen anyagok nem gyengítik, hanem erősítik a pályázatot),

   - TDK/OTDK konferenciákon tartott előadások, illetve egyéb tudományos közlemények listája és eredményei, az ezekről szóló igazolások másolatával

   - versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája, az ezekről szóló igazolások másolatával,

   - az idegen nyelven hallgatott szakmai tantárgyak megnevezése, az ezekről szóló igazolások másolatával,

   - a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

   - rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység esetén az erről szóló igazolás másolata,

   - a hallgató által fontosnak tartott és itt fel nem sorolt egyéb anyagok (pld. patronál-e bejövő diákokat).



A pályázat beadásának módja

A nyomtatott pályázati anyagokat átlátszó tetejű vékony fűzős dossziéban, műanyag lefűzhető átlátszó tasakokban (tehát nem összetűzve) rendszerezve kell beadni A KARI KOORDINÁTORNÁL.

A pályázata két helyre szól – az Óbudai Egyetemre, ahol elbírálják a pályázati részvétel jogosultságát, és a külföldi partner intézményhez.

Fentieken túl javasoljuk, hogy a hallgatónak legyen egy saját dossziéja, amelyben mindenből van példánya, valamint mindent őrizzen meg elektronikus verzióban is.

MINDENBŐL SZKENNELT verziót kérjük, hogy küldjön meg az outgoing@uni-obuda.hu címre.

 

4. Kari előírás szerinti nyelvi/szakmai meghallgatás

Ezen kötelező a részvétel még akkor is, ha a hallgatónak van olyan nyelvből nyelvvizsgája, amelyen kinti tanulmányait, vagy szakmai gyakorlatát folytatni szeretné.


 

5. Intézeti/kari döntés

A bírálat a tanulmányi eredmény és a nyelvi/szakmai meghallgatás alapján történik. A hallgató értesítést kap arról, hogy a három megpályázott intézmény közül melyikben folytathatja tanulmányait vagy hogy kara, intézete hozzájárul-e a külföldi szakmai gyakorlathoz. Ennek alapján kezdhető megy a külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése.



6. A külföldre küldendő pályázati anyag véglegesítése

A leglényegesebb anyagok: Külföldi partnerhez jelentkezési lap, Tanulmányi szerződés, Szállásigénylő lap. Ezekből, ahogy már fent is írtuk,  két példányt kell összetűzés nélkül leadni. A fogadó intézménynél a hallgatónak kell ellenőriznie a pályázás módját, az űrlapokat, ahová a hallgató a jóváhagyást megkapta.

Amennyiben a partner intézményeknek saját jelentkezési lapja és tanulmányi szerződése (Learning Agreement) van, ebben az esetben ezek használata kötelező. Ha a partnernél használt tanulmányi szerződés formája jelentősen eltér az Űrlapoknál kitett formátumtól, akkor mind a partnerét, mind pedig az Óbudai Egyetemen használatos Learning Agreementet ki kell tölteni.

Ha a partnernek online jelentkezési lapja van, ezt csak akkor szabad  kitölteni, ha az adott intézményre megkapta a jóváhagyást a hallgató. Az online jelentkezési lapot a többi pályázati anyaggal együtt kinyomtatva le kell adni.

Előfordulhat, hogy a fogadó intézményi online jelentkezési lap kinyomtatásakor arra rákerül még egy rész, ahová az intézményünk, ill. a hazai intézményi koordinátor adatait kell beírni, és ezt aláíratni és pecsételtetni. Ezt a részt töltse ki tollal (az Elérhetőség oldalon minden szükséges adat megvan), és utána hozza be aláírásra (Mobilitási Osztály, Bécsi út 94-96. KC.105).

Nagyon figyeljen a részletekre – pl. a szállás esetében sokszor már a jelentkezéskor előre kell kauciót, vagy szemeszter hozzájárulást fizetni.