Pályázati felhívás

Felhívás egyéni mobilitási pályázat beadására

Pályázati felhívás egyéni mobilitásra

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára a kreditmobilitási programban való részvételre.

Oktatói pályázatokat negyedévente lehet benyújtani, hallgatói pályázat okat a szemeszterek első hónapjában lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ a megfelelő jelentkezési oldalon (jelentkezés hallgatóknak vagy jelentkezés oktatóknak) olvasható.

 

 

Felhívás intézményi pályázatban való részvételre

 

Felhívás intézményi pályázatban való részvételre

A kreditmobilitási pályázatot az egyetemnek a Tempus Közalapítvány felé kell benyújtani. A pályázat évente egyszer adható be. Az egyetem egy pályázatot nyújthat be.

A következő határidő 2016. február 2.

A pályázat felépítése:

A pályázatban felsőoktatási intézményenként kell 4 kérdéscsoportot megválaszolni. A kérdések a következők:

I. A stratégia relevanciája (30 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját.

II. Az együttműködés minősége (30 pont)

A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban.

III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban).

IV. Hatás és disszemináció (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program- mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns).

Fentieken túl reálisan kell meghatározni az intézménnyel tervezett hallgatói és oktatói mobilitások számát.

A pályázás módja:

A karok/intézetek/oktatók jelzik az intézményi pályázati koordinátornak pályázati szándékukat, és elküldik a fenti 4 kérdésre adott válaszokat, valamint a tervezett mobilitási létszámokat.

Ha egy országon belül több intézményre is érkezett pályázat, akkor a pályázatot benyújtó intézményi koordinátor feladata az összesítés a rendelkezésre álló 5-5000 leütés figyelembe vételével.

További részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

Kizárólag azokat az intézményi pályázatokat tudjuk figyelembe venni, ahol a megfelelő pályázati anyagok (szöveges indoklások és számszerű adatok) legkésőbb január 26-ig beérkeztek a koordinátorhoz.

Kérjük, hogy a beküldött részpályázatok mellé mellékeljenek egy egyetértő levelet karuk dékánjától.

A pályázati szándékot, az elkészített anyagokat (word file!!!!) és a dékáni egyetértő levelet e-mailben kérjük elküldeni: marosi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu