Oktatóknak/Pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
 
Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet az Erasmus+ programban oktatói mobilitásban részt venni kívánó kollégák számára.
A pályázatok 2016. június 1. - 2017. május 15. között adhatók be, a lent leírt módon.
 
Külföldi oktatói megbízás:
Az Erasmus+ program keretében az Európai Unió országainak valamely felsőoktatási intézményében lehet oktatási tevékenységet folytatni.
Az oktatás időtartama minimum 8 (nyolc) tanóra.
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
Előnyt élveznek azok az oktatók, akik először vesznek részt az Erasmus+ programban.
Egy oktató egy tanéven belül kétszer is pályázhat. Pályázatának pozitív elbírálása esetén a két út között minimum egy hónap különbségnek kell lenni.
Juttatások:
Az Erasmus+ oktatók támogatásban részesülnek külföldi útjuk során. A támogatás mértéke a külföldi oktatási periódus hosszától, a fogadó országtól függően igen változó lehet. A támogatás mértékével kapcsolatos részletek az Információk menüpontban találhatók.  Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség van egyéb kiegészítő forrásokra is.
Hová lehet pályázni: a Pályázati lehetőségeknél lehet részletes információt találni.
 

Új kapcsolatok teremtése:
Ha egy oktatónknak olyan értékes szakmai kapcsolata van, amely még nem szerepel az Erasmus+ programban, akkor az oktatóknak lehetősége van arra, hogy intézeti és/vagy kari vezetője egyetértése esetén bilaterális (intézményközi) szerződést készítsen elő. A partnerek által aláírt, új bilaterális szerződés egy eredeti példányát feltétlen át kell adni az intézményi koordinátornak, másolati példányt a kari koordinátornak. Ez a szerződés tartalmazza az adott intézménnyel való hallgatói/oktatói mobilitás szakterületi kódját, keretszámait, időtartamát. A bilaterális szerződés mintája az Űrlapok oldalon található.
A pályázat menete:
1.  Pályázati űrlap benyújtása a kari koordinátorhoz
2. Oktatói program, időpont egyeztetése a fogadóval (űrlap: Oktatói program leírása - Mobility Agreement)
3. Oktatói ösztöndíj szerződés megkötése (Nemzetközi Oktatási Irodában)
4. Kiküldetési határozat kitöltése
5. Külföldi oktatói program zárása után igazoló jelentés aláírattatása (Oktatói út igazoló dokumentum, angol)
6. Kiküldetési határozat pénzügyi lezárása
7. Oktatói beszámoló elkészítése (on-line)