Oktatóknak/Pályázati felhívás

 

Felhívás Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására
 
Pályázati belső képzés!
Az Egyetem oktatói és munkatársai részére pályázati képzést szervezünk az alábbi helyszíneken és időpontokban:
Szeptember 18-án és 25-én 16 órától a Bécsi út 94-96. BC 2.203-as teremben
Szeptember 20-án és 27-én 16 órától a Tavaszmező 14-18. TG 2.06-os teremben.
Javasoljuk, hogy aki a 2018/19-es tanév során szeretne kiutazni, mindenképpen vegyen részt valamelyik felkészítő szemináriumon!
 
Az Óbudai Egyetem (pót)pályázatot hirdet oktatói számára az Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.
 
Pályázható mobilitás típusok oktatóknak:
- rövid távú oktatói mobilitás,
- képzés, intézménylátogatás.
 
Az oktatói pályázat menete:
1. Pályázati űrlap benyújtása a közvetlen vezetővel, kari koordinátorral egyeztetve az intézményi koordinátornak
2. Az intézményi koordinátor továbbítja a pályázati űrlapot a nemzetközi rektorhelyettesnek engedélyezésre
3. A pályázat pozitív elbírálása után a Mobilitási Osztály értesíti a pályázó oktatót
4. Az oktató az oktatói programot és időpontot egyezteti a fogadóval (űrlap: Oktatói program leírása - Mobility Agreement)
5. Oktatói egyéni támogatási (pénzügyi) szerződés megkötése (Mobilitási Osztály)
6. Kiküldetési határozat elkészítése
7. Külföldi oktatói program zárása után igazoló jelentés leadása a Mobilitási Osztályon (Oktatói út igazoló dokumentum, angol)
8. Kiküldetési határozat pénzügyi lezárása (az előlegként kapott pénzügyi támogatás, azaz a kiküldetési elszámolás formanyomtatvány kitöltése, utazás során használt használt jegyek busz/vonat/repülőjegy / tankolási blokk, számla leadása)
9. Oktatói beszámoló elkészítése (on-line)
 
A pályázati űrlapok beadási határideje minimum 2 hónappal a tervezett mobilitás előtt, azaz:
2018. szeptember 30. - a 2018. december 1-31. között megvalósuló mobilitások esetén.
2018. október 31. - a 2019. január 1-31. között megvalósuló mobilitások esetén.
2018. november 30. - a 2019. február 1-28. között megvalósuló mobilitások esetén.
 
Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus és a papír alapú nyomtatványokat a kari koordinátorral történt egyeztetés után az intézményi koordinátornak (mobility@uni-obuda) kell benyújtani, valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan kitöltésével.
 
Az oktatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/urlapok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok
 
Oktatói, személyzeti mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek:
- magyar vagy uniós állampolgárság, aki az ÓE-vel munkaviszonnyal rendelkezik,
- oktatási mobilitás esetén az ÓE munkavállalója (óraadók is pályázhatnak),
- képzési és intézménylátogatási célú mobilitás esetén az ÓE főállású munkavállalója,
- az oktatói mobilitás időtartama Erasmus+ esetén min. 2 nap, Nemzetközi kreditmobilitás esetén 5 munkával töltött nap, ez időszak alatt minimum 8 órát kell tartani,
- a képzési vagy intézménylátogatási célú mobilitás Erasmus+ esetén min. 2 nap, Nemzetközi kreditmobilitás esetén 5 munkával töltött nap,
- oktatói/képzési/intézménylátogatási munkatervet kell kidolgozni.
 
Külföldi oktatás:
Az Erasmus+ program keretében az Európai Unió országainak valamely felsőoktatási intézményében lehet oktatási tevékenységet folytatni, amellyel az Óbudai Egyetem érvényes intézményközi partnerszerződéssel rendelkezik.
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
Előnyt élveznek azok az oktatók, akik először vesznek részt az Erasmus+ programban.
Egy oktató egy tanéven belül kétszer is pályázhat. Pályázatának pozitív elbírálása esetén a két út között minimum egy hónap különbségnek kell lenni.
 
Pénzügyi támogatás:
Az Erasmus+ oktatók támogatásban részesülnek külföldi útjuk során. A támogatás mértéke a külföldi oktatási periódus hosszától, a fogadó országtól függően igen változó lehet. A támogatás mértékével kapcsolatos részletek az Információk menüpontban találhatók. Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség van egyéb kiegészítő forrásokra is. A pályázható intézmények köre az adott kari Pályázati lehetőségek menüpontban található.
 
A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalakon található:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/informaciok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio
 
Bírálatok:
A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott saját szempontrendszer alapján történik.
 
Fair play megsértésének következményei:
A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.
A szerződésben vállalt oktatási / képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.
 
Új kapcsolatok teremtése:

Ha egy oktatónknak olyan értékes szakmai kapcsolata van, amely még nem szerepel az Erasmus+ programban, akkor az oktatóknak lehetősége van arra, hogy intézeti és/vagy kari vezetője egyetértése esetén bilaterális (intézményközi) szerződést készítsen elő. Csak az adott kart érintő bilaterális szerződések aláírására a dékán, több kart átfogó bilaterális szerződés aláírására - az intézményi koordinátor közreműködésével - a rektor jogosult. A partnerek által aláírt, új bilaterális szerződés egy eredeti példányát vagy szkennelt változatát feltétlen meg kell küldeni az intézményi koordinátornak, valamint a kari koordinátornak. Ez a szerződés tartalmazza az adott intézménnyel való hallgatói/oktatói/személyzeti mobilitás szakterületi kódját, keretszámait, időtartamát. A bilaterális szerződés mintája az Űrlapok oldalon található.