Oktatóknak/Űrlapok

Tartalom:
Oktatói pályázati lap
Oktatói program leírása - Mobility Agreement
Kiküldetési határozat 
Oktatói támogatási szerződés
Oktatói út igazolás 
Oktatói beszámoló
Repülőjegy megrendelő nyomtatvány
 


Oktatói pályázati lap
A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a kari koordinátorral való egyeztetés alapján kell a Mobilitási Osztályra eljuttatni.
 
Távolság kalkulátor
ISCED kódok (tématerületekhez)
 
Oktatói program leírása (kinti aláírás után meghívólevélnek felel meg)
Mobility Agreement
Német nyelvű verzió
Kérjük, hogy ne felejtse el a fájl fejlécébe beírni a nevét!
Kérjük a kinti fogadó partnerrel aláiratni. Az aláírt verziót a partner e-mailben, scannelt formában is visszaküldheti.
 
Kiküldetési határozat 
Ez az Óbudai Egyetem egységes utazási határozata. Ennek alapján utalja át az egyetem a programmal kapcsolatos költségeket a kiutazónak, illetve a megfelelő irodának, szervezetnek. 
Hazaérkezés után az intézményi utazási határozat elszámolási oldalát le kell adni a Gazdasági Igazgatóságra.
Kiküldetés elszámolás nyomtatvány
 
 

Támogatási szerződés
 
Oktatói támogatási szerződés
 
Az Óbudai Egyetem a kiutazó nevére szóló Bankszámlára utalja a támogatás összegét, kizárólag euroban. Akinek nincs euro alapú devizaszámlája, az a forintszámlájára kapja a pénzügyi támogatást, amely az átváltásnál veszteséget fog jelenteni. Az átváltásból adódó veszteség a kiutazót terheli. A támogatás "lump sum", azaz átlagösszeg, ellentétben a napidíjjal nem tételesen elszámolásköteles és nem adóköteles jövedelem.
Kérjük, hogy a szerződés első részét (saját személyi adatok) töltsék ki. Nevezzék át a fájlt a következő módon: GA_vezeteknev_keresztnev_ev_ho_desztinacio.  Átnevezés után kérjük a fájlt a következő címre küldeni: mobility@uni-obuda.hu
 
 

Oktatói út igazolás
 
Az igazolást a hazaérkezést követő 5 napon belül le kell adni a Mobilitási Osztályon. A partner intézmények Erasmus kódját a pályázati lehetőségeknél lehet megtalálni.
 
Oktatói beszámoló
A mobilitást követőn a résztvevőknek online beszámolási kötelezettségük van. Ők a replies-will-be-discarded@ec.europa.eu fognak kapni egy  e-mailt, amely tartalmazza az oktató tennivalóit és a beszámoló elkészítéséhez szükséges névre szóló hozzáférési azonosítókat. A hozzáférés az on-line felülethez egyszeri, ezért kérünk Mindenkit, hogy az adatokat figyelmesen töltse ki!
A beszámolót hazaérkezés / online beszámoló kitöltésére küldött felhívás után 30 napon belül el kell készíteni. Az online beszámoló elmulasztása a támogatás visszafizetésével járhat.
 
Repülőjegy megrendelés
Ha az oktatót kara, intézete támogatja a közlekedési költségekkel: Kizárólag annak a repülőjegynek az ára számolható el, amelyet  a központosított közbeszerzés keretein belül vásároltak. 
Ha az oktató a saját támogatási keretének terhére veszi meg a repjegyet, akkor az nem elszámolásköteles, és bárhol megvehető. Kérjük a repülőjegy másolatát és a beszállókártyát az igazolással együtt leadni. Ugyanez vonatkozik az esetleges vonat/busz stb. jegyekre/benzinszámlákra is.