Pályázat külföldi részképzésre

Legfrissebb változások a pályázati felhívásban:
 • Külföldi részképzés esetén már elegendő 1 lezárt aktív félév a Campus Mundi programba való jelentkezéshez, és csak a mobilitás megvalósításkor szükséges 2 lezárt aktív félév, így már az elsőéves hallgatók számára is nyitott a jelentkezés
 • a 2017/2018. tanévi őszi forduló eredeti határideje 2017. október 30-a, de tekintettel arra, hogy a tavaszi félévben kiutazó hallgatók akár 2018. áprilisban is kiutazhatnak, így a jelenlegi forduló pályázati határidejét meghosszabbítjuk 2018. március 30-ig;
 • a 2018/2019. tanévi kiutazásokra (megvalósítási időszak: 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig) 2017. novemberben nyitjuk meg a pályázati felületet, melyre 2019. március 30-ig lehet majd pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi részképzés  pályázati felhívás módosítása

A hallgatók számára pozitív hatású változtatások a 2017. tavaszi pályázati fordulóban a már pályázatot benyújtott hallgatókra visszamenőlegesen is vonatkoznak. A www.campusmundi.hu oldalon is frissítették az információkat.

Röviden összefoglalva a változások:

 • Campus Mundi részképzés esetén is folyamatos a pályázati lehetőség - szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.

 • A mai naptól ismét elérhető a pályázati felület, a hallgatók részképzésre a 2017/2018. tanév II. forduló keretében tudnak pályázatot feltölteni (őszi és tavaszi félévre vonatkozó kiutazások egyaránt pályázhatók). A 2017. őszi pályázati határidőt szeptember 30-a helyett október 30-ig meghosszabbítják (pályázatot tehát október 30-ig folyamatosan lehet benyújtani, a bírálat és a döntés is folyamatos lesz a CM szakmai gyakorlat folyamatnak megfelelően).

 • A tavaszi pályázati fordulóban formai hiba miatt elutasított hallgatókat értesítjük a módosításokról.

 • Doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál. 

 

Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:

 

Erasmus+ programországok:

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

200 000 Ft/hó

 • Közepes megélhetési költségű európai országok:

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

210 000 Ft/hó

 • Magas megélhetési költségű európai országok:

Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

220 000 Ft/hó

 • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

 • Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó

A fenti változások a 2017. tavaszi fordulóban pályázatot már benyújtott Campus Mundi hallgatókra visszamenőlegesen is érvényesek, így az elnyert ösztöndíjakat már az emelt összegekkel számolták, a döntés ezekről az összegekről született május 3-án, illetve fog születni a még függőben lévő döntéseknél. Az alacsony megélhetésű célországok és az Európán kívüli területek esetében emelték meg jelentősebb mértékben a Campus Mundi ösztöndíjakat, azért, hogy az Erasmus utazások zömét kitevő közepes és magas megélhetési költségű országokba irányuló létszámot ne sértsék jelentős mértékben.

 

A részképzésre vonatkozó módosított pályázati felhívás letölthető innen.

 

 

Kérjük figyelmesen olvasd át a pályázati előírásokat!

Az infografika után  találhatók a részletes pályázati előírások.

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba vagy területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető.

A fogadó egyetemen a nyertes hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak. A félévi részképzés során legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

A külföldi részképzés minimális időtartama 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. A mobilitás időtartama legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

A fogadó egyetem kiválasztása

Részképzést teljesíteni a küldő felsőoktatási intézmény külföldi partneregyetemeinek egyikén lehet. A küldő felsőoktatási intézmény közzéteszi az Erasmus+ program vagy más kétoldalú szerződés keretében együttműködő felsőoktatási intézmények listáját a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, kutatási területek, az oktatás nyelve, valamint létszámok megjelölésével, a pályázó hallgatók pedig a saját képzési területüknek, képzési szintjüknek és nyelvtudásuknak megfelelő partnerintézményekből választhatnak legfeljebb hármat.

A partneregyetemek listájában nem szereplő egyetemet nem lehet a pályázatban megjelölni.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függ az elnyerhető ösztöndíj nagysága, amit időarányosan állapítanak meg.

Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 nap, Európán kívüli országokba 2+2 utazási nap számít bele.

Az ösztöndíj utalása két részletben történik: a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-a, a fennmaradó 10% pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.

 

A támogatás összege országkategóriánként

 Erasmus+ programországok:

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: 

  Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

max. 186 000 Ft/hó

 • Közepes megélhetési költségű  európai országok: 

  Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

max. 201 500 Ft/hó

 • Magas megélhetési költségű európai országok: 

  Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

max. 217 000 Ft/hó

 Egyéb országok:

max. 277 200 Ft/hó

 

Kiegészítő pályázati lehetőségek:

Útiköltség támogatás

A Stipendium Hungaricum porgramban résztvevő országba utazó hallgatók útiköltség támogatásra is pályázhatnak. Az útiköltség-támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság függvényében változik (a távolság meghatározása a Distance Calculator adatai alapján történik):

Távolság Utazási átalány
100-299 km 18 000 Ft
300-399 km 25 000 Ft
400-499 km 30 000 Ft
500-699 km 45 000 Ft
700-999 km 55 000 Ft
1000-1299 km 65 000 Ft
1300-1499 km 75 000 Ft
1500-1999 km 90 000 Ft
2000-2999 km 110 000 Ft
3000-3999 km 160 000 Ft
4000-7999 km 246 000 Ft
8000-19999 km 330 000 Ft

Szociális kiegészítő támogatás

Szociális kiegészítő támogatásra az a pályázó hallgató jogosult, aki a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során

Elsődleges szempontok (a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

o   hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott,

vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében

o   Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy

o   rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy

o   HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o   az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o   a Roma szakkollégium tagja (volt),

vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor

o   szociális alapon iskolakezdő támogatásban részesült.

A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre. Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.

 • Másodlagos szempontok
 • o  A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.
 •  
 • A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre (amennyiben a pályázó a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, akkor ezt a lakcímkártya másolatával kérjük igazolni). Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.
 •  
 • A szociális kiegészítő támogatás összege célország-kategóriánként eltérő:

o   alacsonyabb, közepes és magas megélhetési költségű európai országok esetében 31 000 Ft/hó,

o   egyéb országokba 22 800 Ft/hó.

 •  
 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása
 • A látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő pluszköltségek finanszírozásához benyújthatnak támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.
 •  
 • A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.
 •  
 • Mire igényelhető kiegészítő támogatás?
 • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét (legtöbbször egyszeri, nem pedig ismétlődő) kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

  o Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.

  o A támogatható költségeket a Campus Mundi programban részt vevő hallgató semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

 • Mire nem igényelhető kiegészítő támogatás?

 • A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása, azaz olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. (Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek külföldön jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.) Nem igényelhető támogatás olyan tételekre, amelyek Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon, és kivihetők külföldre (pl. első háromhavi gyógyszeradag). A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tételekre használható fel.
 •  
 • A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket), vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását.
 •  
 • Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz. A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők közreműködésével a Tempus Közalapítvány határozza meg az alábbi besorolási rendszer figyelembevételével:
 • - Enyhe betegég vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 40 000 Ft/hó,
 • - Közepesen súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 80 000 Ft/hó,
 • - Súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 150 000 Ft/hó.
 •  
 • Lényeges tudnivaló, hogy a kiegészítő támogatás összege nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.
 • A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.
 •  

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

o alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés és doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

o alapképzés és osztatlan képzés esetén legalább 3 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel)

o a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

o a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

o Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatát;

o vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

 

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

 Csatolandó mellékletek (lásd űrlapok):

 Kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt pályázati adatlap

Kitöltött motivációs levél és munkaterv (minta használata kötelező)

 Kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott és keltezett szaktanári ajánlás (szakvezető/tanszékvezető/intézetvezető ajánlása) és kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, keltezett intézményi jóváhagyás (a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása) beszkennelve (minta használata kötelező);

A tanulmányi osztály által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott,  beszkennelt) igazolás(ok) (pl. törzslapkivonat, teljesítésigazolás, Neptun/ETR kivonat, leckekönyvmásolat) a hallgató jelenlegi képzésének tanulmányi adatairól, amely(ek)en szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint az összesített korrigált kreditindex értéke (minta használata opcionális);

A tanulmányok nyelvének/nyelveinek megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok); vagy a küldő felsőoktatási intézmény nyelvi lektorátusa vagy  nyelvi tanszéke vagy nyelviskola által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, beszkennelt) igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás(ok) meglétéről (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó);

OTDK, TDK 1–3. helyezés vagy különdíj igazolása:  nemzetközi szakmai publikáció elérhetősége (linkje); nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás; nemzetközi szintű versenyen elért 1–3. helyezésről vagy különdíjról igazolás; TDK vagy OTDK részvétel igazolása; demonstrátori tevékenység igazolása; aktív szakkollégiumi tevékenység igazolása; a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;

Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység (pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.) kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolása (minta használata kötelező);

Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolás (minta használata kötelező);

Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolása;

o Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok.

 

Pályázat benyújtásának módja:

az Erasmus+ programországban teljesítendő részképzésre vonatkozó pályázatot a Kari Erasmus koordinátoron keresztül kell az ÓE Nemzetközi Oktatási Irodájához kell a helyi Erasmus+ pályázati felhívásnak megfelelően benyújtani;

egyéb országban teljesítendő részképzésre vonatkozó pályázat esetében csak a Campus Mundi pályázatot kell beadnia, de feltétlenül konzultáljon a Kari Erasmus koordinátorral, valamint az ÓE Nemzetközi Oktatási Irodájával.

 

Pályázat véglegesítésének határideje:

tavaszi forduló: 2017. március 30. (csütörtök) 23:00 óra

 

A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.