Pályázati felhívás

 

Felhívás Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

 

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára az Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.

 

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak:

- hallgatói tanulmányi célú mobilitás (1 vagy 2 szemeszter),

- hallgatói szakmai gyakorlat (2-12 hónap),

- frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap).

 

A pályázatok beadási határideje:

2020. március 7. éjfél

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatokat papír alapú nyomtatványokkal tudják benyújtani.

Pályázat tanulmányi ösztöndíjra 

Pályázat szakmai gyakorlatra

Kérjük, a hiánytalanul kitöltött nyomtatványokat juttassák el a kari koordinátorhoz (ezt akár online is megtehetik, valamennyi dokumentum e-mail-ben történő megküldésével)!

Ügyeljenek az űrlapok és dokumentumok szabályos és maradéktalan kitöltésére!

A pályázathoz szükséges dokumentumot a csatolmányban találják.

 

Pályázhat minden hallgató, aki:

- magyar vagy uniós állampolgár, vagy más ország állampolgára, de az ÓE-n tanul,

- aktív hallgatói jogviszonyban áll,

- legalább 1, azaz egy lezárt félévvel rendelkezik.

 

Szakmai gyakorlatra jelentkezés esetében fogadóintézmény lehet bármely felsőoktatási intézmény, vagy gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül.

Ügyeljenek arra, hogy a fogadó intézményben végzendő tanulmányok/szakmai gyakorlatok feleljenek meg a későbbiekben megszerzendő diploma/képesítés céljainak és követelményeinek!

 

Pénzügyi támogatás:

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalakon található:

A hallgatók esetében:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/informaciok

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

 

Bírálatok:

A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott szempontrendszer alapján történik, és sor kerül egy nyelvi és motivációs beszélgetés lebonyolítására is.

 

Fair play megsértésének következményei:

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket/szakmai gyakorlatot/friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítőknek a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.

A szerződésben vállalt oktatási/képzési/intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak/személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.

 

CsatolmányMéret
Pályázat tanulmányi.doc142.5 KB
Pályázat szakmai gyakorlat.doc145.5 KB