Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

2016/2017-es tanév

 

Az Óbudai Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2016/2017-es tanévben Erasmus+tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

- a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

- Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

- Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

- HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

- „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

- Roma szakkollégium tagja (volt)

- Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

 

II. Másodlagos szempont:

-  A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

 

Kik pályázhatnak?

Erasmus+ program 2016/17. tanévére külföldi tanulmányi céllal hallgatói pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

 

A pályázás módja

1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot (letölthető ITT) kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

- 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban az Óbudai Egyetem koordinátorához (Nemzetközi Oktatási Iroda, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. ”A” épület, 137.), valamint

- 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot  az outgoing@uni-obuda.hu címre  is el kell küldeni.

 

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 

2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

 

Pályázati határidő

Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje

2016. október 26.

amely során csak a 2016/2017. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – az Óbudai Egyetem végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az egyetemi Erasmus+ koordinátortól (Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó, +36-1-666-5050, marosi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.