Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására 2017/2018 tavaszi félévre

Havi +200 euro

A 2017/18-as tanévben az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak ismét lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra. A kiegészítő támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege

- tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró,

- szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró

az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

 

Az Erasmus+ szociális támogatás pályázatok beadási határideje a 2017/18 tavaszi félévére kiutazók esetében:

2017. október 25.

 

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I. Elsődleges szempontok(ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

· a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

· Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

· Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

· HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

· „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

· Roma szakkollégium tagja (volt)

· Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

Az igénybejelentő űrlapon az elsődleges szempontok közül elég csak az egyik kiválasztott támogatást igazoltatnia a hallgatónak: tehát ha Bursa Hungarica és rendszeres szociális támogatásban is részesül valaki, mindkettőt bejelöli, de formálisan elég csak az egyiket hivatalosan igazoltatni a támogatást nyújtó szervezettel.

 

 

II. Másodlagos szempont:

·  A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

 

 

A hallgató által benyújtandó dokumentumok:

Figyelem! Az alábbiak értelmében papíron ÉS elektronikusan is be kell adni a pályázatot!

1) igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva: A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.

Az eredeti, papír alapú nyomtatványt a Mobilitási Osztályon Petró Juliannának (Bécsi út 94-96. KC.105) kell leadni.

 

2) kitöltött Excel fájl: Az xlsx fájlt is el kell küldenie az intézményi koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.

Figyelem! A kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: mobility@uni-obuda.hu. A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1718. Példa: Toth_Imre_19951231_OE_1718

 

A nyomtatványt itt lehet letölteni: Igénybejelentő űrlap

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – az Óbudai Egyetem, végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítás az intézményi Erasmus+ koordinátortól (Dr. Marosi Ildikó), a kimenő hallgatói koordinátortól (Petró Julianna) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kérhető.