Abszolutórium utáni szakmai gyakorlat

Abszolutórium utáni szakmai gyakorlat

A program célja, hogy az abszolutórium után a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, melyhez ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.

A külföldön folytatott szakmai gyakorlat egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növeli a végzősök munkaerőpiaci versenyképességét.

Pályázati feltételek

  • Jelentkezésnél aktív jogviszonnyal rendelkező alap, mester vagy doktori szintű
  • Nappali, esti vagy levelező tagozaton végzi tanulmányait
  • A kiutazás időpontjában még nem rendelkezik abszolutóriummal, de a motivációs levélben meg kell említeni 2-3 olyan gyakorlati helyet, ahová pályázni kívánnak
  • A szakmai gyakorlat helyének és pozíciójának illeszkednie kell a tanulmányaihoz
  • A pályázásnak nem feltétele, hogy legyen gyakorlati helye
  • Amennyiben fizetett gyakorlati helyről van szó, az nem lehet EU-s pénzből finanszírozott
  • A szakmai gyakorlatos helyen legalább heti 35 órát kell teljesíteni
  • Pályázni kizárólag online, az Óbudai Egyetem a hivatalos Erasmus+ pályázati felületén lehet jelentkezni, melynek elérhetősége: https://papers.erasmus.uni-obuda.hu

Időtartam

A hallgató egy képzési ciklusban (alap, mester, doktori) többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, de egy képzési ciklusban összesen 12 hónap áll a rendelkezésére.

A mobilitás időtartama szakmai gyakorlatnál 2-12 hónap lehet. A gyakorlat időtartama nem lehet kevesebb, mint 60 nap.

Lehetőség van a szakmai gyakorlat meghosszabbítására is, amennyiben az igényt a szerződésben foglalt visszatérési dátum előtt jelzi az Erasmus koordinátorok felé.

Célországok, intézmények

A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Macedóniában teljesíthetnek szakmai gyakorlatot.
Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozáshoz méretétől, jogállásától és gazdasági ágazattól függetlenül, privát vagy közintézményekben.

Finanszírozás

A nyertes pályázók az ösztöndíjban részesülnek, melyet napi díj formájában kapnak meg (a támogatás havi összegét kell 30-val osztani). A szerződéskötés után az ösztöndíj 90%-át kapják meg. A hallgató a záródokumentumok leadása után pedig a fennmaradó 10%-ot kapják meg.

Az ösztöndíj összege országonként változik.

Partnerország Szakmai gyakorlatos  ösztöndíj
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország 620 euró/ hó
Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Törökország 570 euró/ hó

Mivel a kiutazó hallgatónak már nincs hallgatói jogviszonya, magának kell gondoskodnia a társadalombiztosításáról, baleset-, egészség- és felelősségbiztosításáról is.
A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!

Kiegészítő támogatások

A nyertes pályázóknak minden félévben kiírásra kerül két kiegészítő támogatási pályázat, a szociális alapú kiegészítő támogatás és a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása. A kiírást a nyertes hallgatók emailben kapják meg.

A szociális alapú kiegészítő támogatás havi 200 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása enyhe betegség /fogyatékosság maximum 150 €/hó, közepesen súlyos betegség /fogyatékosság esetén maximum 320 €/hó, súlyos betegség/fogyatékosság maximum 500 €/hó lehet.

Szervezett szakmai gyakorlatok Máltán

Az Egyetemnek jelenleg egy máltai közvetítő céggel van kapcsolata, akik egy fix közvetítési díjért keresnek szakmai gyakorlatos helyet a hallgatóknak Máltán. Ez lehet nyári gyakorlat, de az év többi részében is várják a jelentkezőket. Bővebb információk: http://www.easyjobbridge.com/

Amennyiben ezt szeretnéd választani, kérünk, keresd a Mobilitási Osztályt.

Kreditelismerés

Hallgatói jogok és kötelezettségek, kreditbefogadás

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a fogadó intézménynél felvett kreditek 60%-át, de legalább 15 kreditet teljesíteni.

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a részképzés keretében felvett tárgyakat befogadtatni a küldő intézményben folytatott képzésére, legalább szabadon választható tárgyként. A befogadtatott tárgyak teljesítését a részképzés befejezését követően a fogadó intézmény által kiállított tárgyteljesítési igazolás/Transcript of records bemutatásával igazolja a hallgató a küldő intézmény tanulmányi osztálya felé.

Az elfogadtatás keretében a hallgatónak az összes, a mobilitási programban felvett tárgyának elfogadtatását kérnie kell, legalább szabadon választhatóként akkor is, ha a szabadon választható tárgyak tekintetében a tantervi előírások teljesítéséhez ezekre csak részben lenne szüksége, vagy egyáltalán nem szükségesek számára a tantervi előírások teljesítéséhez.

A nemzetközi ösztöndíj programot teljesítő hallgatónak a TVSZ 4. § (4) bekezdésében meghatározott 10% mértékű, vagy annál nagyobb kredittúllépés esetén nem kell kreditarányos díjat fizetnie.
Részletes szabályok az egyetem tanulmányi ügyrendjében találhatóak: http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-u…