Tanulmányi mobilitás

Tanulmányi mobilitás

Az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy szemesztert vagy teljes tanévet valamely partnerintézményünkben töltsenek el, ott kurzusokat teljesítsenek, krediteket szerezzenek, amit itthoni tanulmányaikba beszámít a küldő intézmény. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növeli a végzősök munkaerőpiaci versenyképességét.

Pályázati feltételek

 • Az Óbudai Egyetem azon hallgatója pályázhat, aki:

 • aktív jogviszonnyal rendelkező alap, mester vagy doktori szintű képzésen,
 • nappali, esti vagy levelező tagozaton végzi tanulmányait, és
 • a kiutazás időpontjában rendelkezik legalább egy lezárt félévvel.
 • Pályázni kizárólag online, az Óbudai Egyetem a hivatalos Erasmus+ pályázati felületén lehet: https://papers.erasmus.uni-obuda.hu

  A részletes pályázati felhívás tartalmazza a pályázati határidőt, csatolandó dokumentumok listáját, elnyerhető ösztöndíj összegét, kiegészítő támogatási lehetőségeket, mely elérhető itt. 

Időtartam

A hallgató egy képzési ciklusban (alap, mester, doktori) többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, de egy képzési ciklusban összesen 12 hónap áll a rendelkezésére.

A mobilitás időtartama tanulmányi mobilitásnál 3-5 hónap, ennek hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg.

Lehetőség van az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbítására is. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő intézmény koordinátorának is. Hosszabbítás esetén viszont nem garantált, hogy a hallgató további ösztöndíjban részesül.

Célországok, intézmények

Az Óbudai Egyetem kari vonatkozású szerződéseket köt partneregyetemekkel. Ez azt jelenti, hogy bizonyos intézménynek csak 1-2 karral van szerződése, azaz egy adott kar hallgatója nem tud kiutazni bármelyik partneregyetemre. Ezért kérjük, hogy a partnerintézmény kiválasztásánál használják a "Hova mehetsz?" menüpont alatti listát.

A fogadó intézmény kiválasztásának szempontjai:

 • a pályázó hallgató karának partneregyeteme legyen;
 • a fogadó egyetem az adott képzési szinten (alap-, mester-, doktori) biztosítson legalább 20 kreditnyi szakos kurzust;
 • a képzés nyelvét a pályázó legalább középfokon beszélje.

A fogadó intézmény kiválasztásának egyéb szempontjai is lehetnek, pl. ajánl-e kollégiumi elhelyezést, fővárosban vagy vidéki városban van-e (ami a megélhetési költségek szempontjából sokat számít), laborok felszereltsége és elérhetősége, stb.

A pályázati felületen kell kiválasztani majd a fogadó intézményt, legfeljebb hármat. Első és második helyen csak a saját karod partner egyetemét jelölheted meg. Harmadik helyen a kar előzetes jóváhagyásával meg lehet jelölni nem kari vonatkozású partnert is. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy azoknak a hallgatóknak a mobilitása, akik nem a kari partnerhez pályáznak, sok esetben meghiúsul. Egyrészt, mert csak akkor kaphatják meg a helyet, ha a partnerséggel rendelkező kar nem töltötte fel a szerződéses létszámot, másrészt a fogadó egyetem is dönthet úgy, hogy nem fogadja a szerződés nélküli kar hallgatóját.

Finanszírozás

Az Erasmus+ mobilitás legnagyobb előnye, hogy a hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs - és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj, kedvezményes bérlet. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.

A nyertes pályázók ösztöndíjban részesülnek, melyet a külföldön töltött napok száma alapján, havi összegként kapnak meg (a támogatás havi összegét kell 30-val osztani). A szerződéskötés után az ösztöndíj 90%-át utaljuk, hazatérés és a záródokumentumok leadása után történik  a fennmaradó 10%-ot utalása.

Az ösztöndíj összege országonként változik.

Partnerország

Tanulmányi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország

600 euró/ hó vagy

240 000 Ft

Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Törökország

540 euró/ hó vagy

216 000 Ft

A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!

 

Kiegészítő támogatások

A 24/2022 (XII.15.) számú rektori utasítást értelmében minden Erasmus+ ösztöndíjas Óbudai Egyetemi hallgató pályázhat havi 100 euró kiegészítő támogatásra, ami az Egyetemi költségvetésből egészíti ki az Erasmus+ ösztöndíjat.

A nyertes pályázóknak minden félévben lehetőségük van Esélyegyenlőségi támogatás igénylésére. A kiírást a nyertes hallgatók emailben kapják meg. Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. Kiegészítő támogatást igényelhetnek azok a hallgatók, akik az alábbi szempontok egyike alapján érintettek:

 • Egészségügyi akadályokkal küzdők (fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók),
 • Esti vagy levelező szakos hallgatók
 • A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott
 • nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók
 • határon túli magyar hallgatók
 • menekültstátusszal rendelkező hallgatók
 • A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel
 • A pályázó szülő/gondviselő
 • Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók
 • Árva/félárva hallgatók
 • Nagycsaládban élő hallgatók
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
 • Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató
 • A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén
 • Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak
 • A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók
 • Hátrányos helyzetű településen élők: a hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.

 

Az esélyegyenlőségi támogatás összege havi 250 euró vagy 60 000 Ft az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása enyhe betegség /fogyatékosság maximum 150 €/hó (vagy 60 000 Ft), közepesen súlyos betegség /fogyatékosság esetén maximum 320 €/hó (vagy 128 000 Ft), súlyos betegség/fogyatékosság maximum 500 €/hó ( vagy 200 000 Ft) lehet.

A kiegészítő támogatások igénylésének módja megtalálható a Pályázati felhívásban.

Kreditelismerés

Hallgatói jogok és kötelezettségek, kreditbefogadás

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a fogadó intézménynél felvett kreditek 60%-át, de legalább 15 kreditet teljesíteni.

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a részképzés keretében felvett tárgyakat befogadtatni a küldő intézményben folytatott képzésére, legalább szabadon választható tárgyként. A befogadtatott tárgyak teljesítését a részképzés befejezését követően a fogadó intézmény által kiállított tárgyteljesítési igazolás/Transcript of records bemutatásával igazolja a hallgató a küldő intézmény tanulmányi osztálya felé.

Az elfogadtatás keretében a hallgatónak az összes, a mobilitási programban felvett tárgyának elfogadtatását kérnie kell, legalább szabadon választhatóként akkor is, ha a szabadon választható tárgyak tekintetében a tantervi előírások teljesítéséhez ezekre csak részben lenne szüksége, vagy egyáltalán nem szükségesek számára a tantervi előírások teljesítéséhez.

A nemzetközi ösztöndíj programot teljesítő hallgatónak a TVSZ 4. § (4) bekezdésében meghatározott 10% mértékű, vagy annál nagyobb kredittúllépés esetén nem kell kreditarányos díjat fizetnie.
Részletes szabályok az egyetem tanulmányi ügyrendjében találhatóak.

Copyright 2021· Óbudai Egyetem Erasmus