Tanulmányi mobilitás

Tanulmányi mobilitás

Az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy szemesztert vagy teljes tanévet valamely partnerintézményünkben töltsenek el. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növeli a végzősök munkaerőpiaci versenyképességét.

Pályázati feltételek

  • Aktív jogviszonnyal rendelkező alap, mester vagy doktori szintű
  • Nappali, esti vagy levelező tagozaton végzi tanulmányait
  • A kiutazás időpontjában rendelkezik legalább egy lezárt félévvel
  • Pályázni kizárólag online, az Óbudai Egyetem a hivatalos Erasmus+ pályázati felületén lehet jelentkezni, melynek elérhetősége: https://papers.erasmus.uni-obuda.hu

Időtartam

A hallgató egy képzési ciklusban (alap, mester, doktori) többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, de egy képzési ciklusban összesen 12 hónap áll a rendelkezésére.

A mobilitás időtartama tanulmányi mobilitásnál 3-5 hónap, ennek hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg.

Lehetőség van az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbítására is. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő intézmény koordinátorának is. Hosszabbítás esetén viszont nem garantált, hogy a hallgató további ösztöndíjban részesül.

Célországok, intézmények

Az Óbudai Egyetem csak kari vonatkozású szerződéseket köt partneregyetemekkel. Ez azt jelenti, hogy bizonyos intézménynek csak 1-2 karral van szerződése. Ezért kérjük, hogy a partnerintézmény kiválasztásánál használják a "Hova mehetsz?" menüpont alatti listát.

A pályázati felületen kell kiválasztani majd a pályázandó intézményt. Első helyen csak a saját karod partner egyetemét jelölheted meg.

Második és harmadik helyen meg lehet jelölni nem kari vonatkozású partnert is. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy azoknak a hallgatóknak a mobilitása, akik nem a kari partnerhez pályáznak, sok esetben meghiúsulnak. Egyrészt, mert csak akkor nyernek helyet, ha a partnerséggel rendelkező karon van még szabad hely, másrészt a fogadó egyetem is döntheti úgy, hogy nem fogadja a szerződés nélküli kar hallgatóját.

Finanszírozás

Az Erasmus+ mobilitás legnagyobb előnye, hogy a hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs - és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj, kedvezményes bérlet. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.

A nyertes pályázók az ösztöndíjban részesülnek, melyet napi díj formájában kapnak meg (a támogatás havi összegét kell 30-val osztani). A szerződéskötés után az ösztöndíj 90%-át kapják meg. A hallgató a záródokumentumok leadása után pedig a fennmaradó 10%-ot kapják meg.

Az ösztöndíj összege országonként változik.

Partnerország Tanulmányi ösztöndíj
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország 600 euró/ hó
Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Törökország 540 euró/ hó

A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!

Kiegészítő támogatások

A nyertes pályázóknak minden félévben kiírásra kerül két kiegészítő támogatási pályázat, a szociális alapú kiegészítő támogatás és a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása. A kiírást a nyertes hallgatók emailben kapják meg.

A szociális alapú kiegészítő támogatás havi 200 euró az elnyert Erasmus+ alap ösztöndíjon felül.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása enyhe betegség /fogyatékosság maximum 150 €/hó, közepesen súlyos betegség /fogyatékosság esetén maximum 320 €/hó, súlyos betegség/fogyatékosság maximum 500 €/hó lehet.

Kreditelismerés

Hallgatói jogok és kötelezettségek, kreditbefogadás

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a fogadó intézménynél felvett kreditek 60%-át, de legalább 15 kreditet teljesíteni.

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a részképzés keretében felvett tárgyakat befogadtatni a küldő intézményben folytatott képzésére, legalább szabadon választható tárgyként. A befogadtatott tárgyak teljesítését a részképzés befejezését követően a fogadó intézmény által kiállított tárgyteljesítési igazolás/Transcript of records bemutatásával igazolja a hallgató a küldő intézmény tanulmányi osztálya felé.

Az elfogadtatás keretében a hallgatónak az összes, a mobilitási programban felvett tárgyának elfogadtatását kérnie kell, legalább szabadon választhatóként akkor is, ha a szabadon választható tárgyak tekintetében a tantervi előírások teljesítéséhez ezekre csak részben lenne szüksége, vagy egyáltalán nem szükségesek számára a tantervi előírások teljesítéséhez.

A nemzetközi ösztöndíj programot teljesítő hallgatónak a TVSZ 4. § (4) bekezdésében meghatározott 10% mértékű, vagy annál nagyobb kredittúllépés esetén nem kell kreditarányos díjat fizetnie.
Részletes szabályok az egyetem tanulmányi ügyrendjében találhatóak: http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-u…