Mentor program

FELHÍVÁS MENTORI POZÍCIÓRA

 

A Nemzetközi Oktatási Iroda Mentorhálózatot működtet, mely az Óbudai Egyetemre érkező nemzetközi diákok számára biztosít személyes támogatást. A mentorprogram feladata és célja, hogy: 

  • külföldi diákjaink élményekkel teli félévet töltsenek az egyetemen - ennek érdekében a mentorok segítséget nyújtanak a helyismeret megszerzésében, ügyintézésben, beilleszkedésben, és havonta legalább egy szabadidős programot szerveznek a külföldi diákok számára; 
  • az Erasmus+ program nyújtotta lehetőségek népszerűsítése a magyar hallgatók körében - elsősorban saját tapasztalataik alapján. 

Minden félévben tervezünk mentori felhívást közzé tenni. Olyan volt vagy jelenlegi Erasmus+ ösztöndíjasok jelentkezését várjuk, akik maguk is megtapasztalták, milyen jó érzés, ha a fogadó egyetemen van valaki, aki segít az eligazolásban, tájékozódásban, beilleszkedésben, programokat szervez, és segít, ha arra szükség van. Elkötelezett és megbízható mentorokat keresünk, akikre számíthatnak külföldi diákjaink a félév során; akik nyitottak új kultúrák megismerése iránt, szívesen kötnek barátságokat külföldi diákokkal, fejleszteni vagy gyakorolni akarják idegen nyelvi (angol) kommunikációjukat, vagy más idegen nyelvet tanulnának. 

A mentorprogramot Egyetemi szinten a Nemzetközi Oktatási Iroda koordinálja. Célunk, hogy minden karon – a külföldi hallgatói létszámhoz igazodva – legyen 3-4 mentor, aki segíti a külföldi diákokat. A jelentkezők számára a félév elején tréninget tartunk, ennek keretében átbeszéljük a lehetséges feladatokat, a félév tervezett programját. A mentori feladatok a külföldi diákok érkezésével kezdődnek és a diákok hazautazásáig tartanak. A félév során rendszeresen egyeztetjük a tapasztalatokat, lehetőséget biztosítunk a közös tervezésre.  

A mentorprogramban való részvétel önkéntességen alapul, ugyanakkor a mentorok munkáját igyekszünk anyagi vagy természetbeni juttatással is meghálálni a félév végén.

A mentorprogramról Berecz Norbert főmentor ad bővebb tájékoztatást: berecz.norbert@uni-obuda.hu