Erasmus+ Európán kívül (kreditmobilitás)

Erasmus+ Európán kívül

Erasmus+ Európán kívül (kreditmobilitás)

A Nemzetközi Kreditmobilitás az Erasmus+ program része, amely az ún. program országok és a partner országok viszonylatában támogat hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitásokat.
Program országok az Európai Unió országai, valamint az Erasmus programhoz már korábban csatlakozott országok: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
A partner országok az európai uniós támogatási eszközök valamelyikéből finanszírozhatóak besorolástól függően.

Tanulmányi mobilitás

Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz, az alábbi feltételekkel.

Pályázattípusok

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek:

  • hallgatói tanulmányi mobilitás
  • hallgatói szakmai gyakorlat (2018-ban kezdődő projektek esetén, friss diplomás szakmai gyakorlatra nincs lehetőség!)

Pályázati feltételek

  • Aktív jogviszonnyal rendelkező alap, mester vagy doktori szintű
  • Nappali, esti vagy levelező tagozaton végzi tanulmányait
  • A kiutazás időpontjában rendelkezik legalább egy lezárt félévvel

Célországok, intézmények

EU-n kívüli partnerekkel kapcsolatban érdeklődj a Nemzetközi Irodában emailben, az outgoing@uni-obuda.hu email címen.

Finanszírozás

Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg az adott projekt szabályai szerint.
Kiutazó hallgatóknak egységesen 700 euró/hó, plusz egyszeri utazási támogatás (földrajzi távolság függvényében)
További részletek: http://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

Pályázás módja

Minden mobilitási programba kizárólag online, az Óbudai Egyetem a hivatalos Erasmus+ pályázati felületén lehet jelentkezni, melynek elérhetősége: https://papers.erasmus.uni-obuda.hu

Kreditelismerés

Hallgatói jogok és kötelezettségek, kreditbefogadás

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a fogadó intézménynél felvett kreditek 60%-át, de legalább 15 kreditet teljesíteni.

A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a részképzés keretében felvett tárgyakat befogadtatni a küldő intézményben folytatott képzésére, legalább szabadon választható tárgyként. A befogadtatott tárgyak teljesítését a részképzés befejezését követően a fogadó intézmény által kiállított tárgyteljesítési igazolás/Transcript of records bemutatásával igazolja a hallgató a küldő intézmény tanulmányi osztálya felé.

Az elfogadtatás keretében a hallgatónak az összes, a mobilitási programban felvett tárgyának elfogadtatását kérnie kell, legalább szabadon választhatóként akkor is, ha a szabadon választható tárgyak tekintetében a tantervi előírások teljesítéséhez ezekre csak részben lenne szüksége, vagy egyáltalán nem szükségesek számára a tantervi előírások teljesítéséhez.

A nemzetközi ösztöndíj programot teljesítő hallgatónak a TVSZ 4. § (4) bekezdésében meghatározott 10% mértékű, vagy annál nagyobb kredittúllépés esetén nem kell kreditarányos díjat fizetnie.
Részletes szabályok az egyetem tanulmányi ügyrendjében találhatóak: http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-u…

További információk