Külföldjárás ösztöndíjjal

Külföldjárás ösztöndíjjal

Mobilitási lehetőségek hallgatók és munkatársak számára

„Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can - there will always come a time when you will be grateful you did.”

"Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak."

(Sarah Caldwell - a Bostoni Operaház volt igazgatója és karmestere)

 

A külföldi egyetemeken történő tanulás lehetőségével a középkortól a legújabb időkig éltek az egyetemi hallgatók, a képzésük részévé vált. A külföldi képzés és szakmai gyakorlat során olyan ismeretek, kompetenciák és képességek megszerzésére nyílik lehetőség, amelyeket későbbi tanulmányaik, illetve munkavállalásuk során haszonnal használhatnak, sőt előnybe is kerülhetnek ezáltal. A munkatársak oktatási és képzési célú mobilitási tevékenységeket valósíthatnak meg, és a megszerzett ismereteket, képességeket munkájuk során tudják hasznosítani.

Az Óbudai Egyetem a CEEPUS, az Erasmus és Campus Mundi programok keretében szervezetten támogatja az intézményben tanulók és oktatók külföldi tapasztalatszerzését.

 

Milyen mobilitási tevékenységekre lehet pályázni?

1. Tanulmányi mobilitás hallgatók részére

A hallgatói tanulmányi mobilitás célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy szemesztert vagy teljes tanévet valamely külföldi intézményben töltsenek el. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növelheti a végzősök versenyképességét a munkaerőpiacon.

A mobilitási tevékenység sikeres megvalósítása érdekében az egyetem hasonló profilú külföldi egyetemekkel megállapodást kötött, melynek keretében a csereprogram megvalósítható. Egyes programok (pl. Erasmus) esetében csak meghatározott partner egyetemekre lehet pályázni, míg más programok (pl. Campus Mundi) esetében a hallgató maga döntheti el, hogy egy partner egyetemre jelentkezik, vagy keres magának egy külföldi intézményt, ahol fogadják.

Időtartam: egy trimeszter vagy félév (3-5 hónap a külföldi intézmény időbeosztása szerint)

Pályázható programok az Óbudai Egyetemen: Erasmus+, CEEPUS, Campus Mundi

Egyéb állami ösztöndíjak: Államközi ösztöndíjak

Egyéb szervezetek ösztöndíjai: DAAD, OMAA, Fulbright

 

2. Szakmai gyakorlat hallgatók és friss diplomások részére

A külföldön teljesített szakmai gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak. A hallgatók önállóan keresnek fogadó helyeket a szakmai gyakorlat megvalósítására. A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a hallgató képzési programjához!

Időtartam: A mobilitás időtartama általában 2–12 hónap lehet a program kiírás függvényében.

Pályázható programok az Óbudai Egyetemen: Erasmus+, Campus Mundi

 

3. Oktatási célú mobilitás oktatók (munkatársak) részére

A felsőoktatási munkatársak mobilitását több program is támogatja, melyeknek célja, hogy azon hallgatók számára is elérhetővé tegyék a nemzetközi viszonylatban megszerezhető tudást és interkulturális tapasztalatot, akik bármely okból nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban. A mobilitási tevékenység megvalósításával a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése, a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása válik valóra.

Időtartam: 2-60 nap (utazás nélkül) a rendelkezésre álló források függvényében

Pályázható programok az Óbudai Egyetemen: Erasmus+, CEEPUS

Egyéb állami ösztöndíjak: Államközi Ösztöndíjak, Állami Eötvös Ösztöndíj

Egyéb szervezetek ösztöndíjai: DAAD, OMAA, Fulbright

 

4. Képzési célú mobilitás munkatársak részére

A program célja, hogy az oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi intézménynél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása révén tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.) valósuljon meg.

Időtartam: 2-60 nap (utazás nélkül) a rendelkezésre álló források függvényében

Pályázható programok az Óbudai Egyetemen: Erasmus+

CEEPUS

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

További információ

Az Óbudai Egyetem oktatói több CEEPUS hálózatban vesznek részt. Az ÓE intézményi koordinátora: Mike Balázs

További információ

Hálózaton kívüli, freemover mobilitások: Ha a hallgató vagy az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat.

Hálózati pályázat beadási határideje: minden év január 15.

A freemover pályázatokat és határidőket a Tempus Közalapítvány teszi közzé a honlapján.

Mobilitástípusok:

  • Hallgatói mobilitás: tanulmányi célú
  • Munkatársi mobilitás: oktatási célú

Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és munkatársainak külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte, valamint - meghatározott országok esetében - akár Európán kívül is.

Az Erasmus+ program, melyet 2014-ben indítottak útjára, az Európa Unió legsikeresebb, felsőoktatást támogató projektje. A korábbi Erasmus program keretében tanévenként több mint kétszázezer diák indult útnak a programban résztvevő 33 országból, hogy tanulmányi részképzést folytasson, vagy szakmai gyakorlatot végezzen egy másik résztvevő országban, megismerkedhessen az európaiság érzésével, testközelből betekintést nyerjen különböző európai országok kultúrájába és bővítse eddig megszerzett ismereteit.

 

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás

2015-től kibővült az Erasmus+ célországok köre a nemzetközi kreditmobilitási program beindításával. Ennek keretében az Európai Unión kívül is lehet Erasmus+ támogatást igénybe venni.

A program végrehajtása eltér az EU-s partnerekkel bonyolított mobilitási tevékenységtől, ugyanakkor az Erasmus program keretében alkalmazott alapelveket, adminisztrációs követelményeket megőrizték a program létrehozói.

 

Mobilitástípusok:

  • Hallgatói mobilitás: tanulmányi célú, szakmai gyakorlat (friss diplomások is)
  • Munkatársi mobilitás: oktatási és képzési célú

Az Erasmus+ program alapszabályait az Európai Bizottság által kiadott elvek, útmutatók foglalják össze, melyek a Tempus Közalapítvány honlapján megtekinthetők. Ezen szabályokkal összhangban intézményenként eltérő feltételek lehetnek érvényben, melyeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmaz.

Campus Mundi

A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő programot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-tól. A program keretében féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók, akiknek átlaga meghaladja a szakos átlagot és erős motivációval rendelkeznek.

Campus Mundi program keretében féléves részképzésre

  • az Egyetem szerződéses partnereivel folytatott csereprogram keretében lehet pályázni. Ebben az esetben a Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres intézményi pályázat. Az Erasmus+ intézményekbe pályázók Erasmus+ státusszal, de az Erasmus+ programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási programjukat. Az intézményi pályázat elbírálása adott időszakban történik, míg a Campus Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelentkezés. Az érdeklődők az Erasmus+ pályázatban megjelölt intézményekhez pályázhatnak.
  • freemover mobilitásra is lehet pályázni, tehát a hallgatók az intézményük kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet. A pályázati feltételek és a bírálati szempontrendszer azonos a normál részképzési pályázattal (a külföldi tanulmányok beszámítása tehát ez esetben is alapfeltétel). Ebben az esetben a kötelező mellékletek köre bővül a fogadó egyetem által aláírt fogadó nyilatkozattal. A freemover pályázatok formai értékelése és szakmai bírálata a Tempus Közalapítványnál történik.

Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati rendszerében.

Hátrányos helyzetű hallgatók szociális alapú kiegészítő támogatásra is pályázhatnak a Tempus Közalapítvány jelentkezési rendszerében.
A tartós betegségben szenvedő, vagy fogyatékkal élő hallgatók is igényelhetnek kiegészítő támogatást a pályázatukhoz.

 

Mobilitástípusok:

  • Hallgatói mobilitás: tanulmányok, szakmai gyakorlat (friss diplomások is)
  • Rövid tanulmányutak (nemzetközi verseny, előadás, nemzetközi tudományos konferencia, stb.) megvalósítására is van lehetőség, melyhez a pályázatot csak a TKA-hoz kell benyújtani. Különösen ajánljuk PhD hallgatók figyelmébe.

További információ

Magyar állami ösztöndíjak

Államközi ösztöndíjak

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között rövid és hosszú tanulmányutakon, nyári egyetemeken, valamint rész-és teljes képzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

Pályázhatnak egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek.

Határidők és további információ a Tempus Közalapítvány honlapján érhetők el.

 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek, kutatóinak, művészeinek munkáját elősegítő és támogató ösztöndíj, amely külföldi résztovábbképzésüket, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételüket teszi lehetővé. Az ösztöndíjat kutatói és alkotói tevékenység végzésére lehet fordítani, valamennyi tudományterületen - az agrár- és bölcsészettudományoktól a műszaki tudományokon át az orvos- és a társadalomtudományig - és művészeti ágban, beleértve a műfordítást is.

Az ösztöndíjra 40 évnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (MA, MSc) vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik szakterületükön már bizonyították tehetségüket, s ezt a pályázatuk során publikációs listával, részletes szakmai portfólióval tudják alátámasztani.

Külföldi szervezetek ösztöndíjai

DAAD ösztöndíjak

A DAAD minden évben meghirdeti a következő tanévre szóló ösztöndíjait a Németországban továbbtanulni és kutatni vágyó  hallgatók, diplomások és kutatók számára.

Pályázati határidő: minden év november 15.

 

OMAA ösztöndíjak

Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány olyan szervezet, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

A hallgatók számára kiírt ösztöndíjak beadási határidői: minden év március 15., május 15., október 30., december 15.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti, és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Pályázati határidők: március 15., május 15., október 30.

 

Fulbright ösztöndíj

Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) esetén átlagosan 5 hónap. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak).

Pályázati határidő: minden év májusában

Oktatási lehetőség bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legalább két évvel korábban megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 1 vagy 2 szemeszter.

Pályázati határidő: minden év októberében

Kutatási lehetőség bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legalább két évvel korábban megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3 - 5 hónap.

Pályázat beadási határidő: minden év októberében

További információk