Szabályzatok

Szabályzatok

Szabályzatok, ajánlások

 

A mobilitások sikeres megvalósításához gondosan tanulmányozni kell a programhoz kapcsolódó pályázati kiírást, a küldő és a fogadó intézmény által előírt szabályokat, illetve azokat a nemzetközi ajánlásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a mobilitási program, az egyén és az intézmények által kitűzött célok megvalósuljanak.

A legfontosabb szabályokat és feltételeket a pályázati kiírás és a szerződések (tanulmányi szerződés, támogatási szerződés) tartalmazzák. Az Erasmus program esetében a támogatási szerződés mellékleteként átvett Erasmus hallgatói Charta tartalmazza a hallgató jogait és kötelezettségeit a mobilitási tevékenység során.

Az ÓE hallgatói számára Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ad releváns információkat a kreditek befogadásával, a külföldi tartózkodás alatti tanulmányi renddel, illetve az esetleges díjak megfizetésével kapcsolatban.

A mobilitási lehetőségek megteremtése céljából az Óbudai Egyetem pályázatot nyújtott be az Erasmus+ program keretein belül. A benyújtott pályázatban szereplő vállalások és nyilatkozat alapján az ÓE elnyerte az Erasmus Charta-t a 2021-2028 közötti időszakra.

A kreditek gyűjtésének, átvitelének és elismerésének egységes európai elveit és az összehangolt használathoz szükséges ajánlásokat az ECTS Kézikönyv és használati útmutató tartalmazza, amely többféle szempontot is javasol az elismerés elősegítésére.

Az oktatók és az adminisztratív személyzet külföldi utazásához kapcsolódó szabályok a foglalkoztatási követelményrendszerbe kerültek beépítésre, és itt tekinthetők meg.