GYIK

GYIK

1. Pályázás előtt

Hogyan és mikor tudok pályázni?

Évente kétszer van pályázati időszak. A fő pályázat tavasszal (február-március), a maradék helyekre szóló pótpályázat pedig ősszel (október környékén) van. A pontos dátumokról és teendőkről Neptun üzenetből, a Facebook oldalunkon, illetve plakátokon és egyéb felületeken tudsz tájékozódni. A pályázatokat az online felületünkön (papers.uni-obuda.hu) kizárólag elektronikus úton kell benyújtani.

Első éves BSc hallgató vagyok, pályázhatok-e az őszi pótpályázati időszakban?

Nem, mivel a pályázati időszakban legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezni. I. éves BSc hallgatók a tavaszi fordulóban nyújthatnak be először pályázatot. A kiutazáskor kell 2 lezárt félévvel rendelkezni.

Jelenleg elsőéves mesterszakos hallgató vagyok. Pályázhatok-e az őszi pótpályázaton tavaszi félévre, mivel a mester szakon még nincs két lezárt félévem?

Igen, lehet pályázni, a BSc-n teljesített két utolsó félévvel.

Levelezős hallgatóként is pályázhatok Erasmusra?

Igen, Erasmus ösztöndíjat az intézmény minden beiratkozott és aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója kaphat.

Pályázhatok-e FSZ-es (felsőoktatási szakképzés) hallgatóként?

Igen, a felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ mobilitásban.

Pályázhatok-e a barátommal/barátnőmmel ugyanabba az intézménybe?

Igen, de nem tudjuk garantálni, hogy mindketten ugyanoda nyertek Erasmus+ státuszt. A motivációs beszélgetésen jelezni kell az ilyen irányú igényt.

Ha külföldi lakóhellyel rendelkezem, pályázhatok-e a lakóhelyem szerinti országba?

Pályázni csak a hallgató állandó lakóhelyétől eltérő célországba lehet. Tehát például egy romániai lakhellyel rendelkező diák nem pályázhat Romániába, még akkor sem, ha közben az ÓE hallgatója.

Benyújthatom a pályázatot akkor is, ha nincs nyelvvizsgám a szükséges nyelvből?

Ha megfelelő a nyelvtudásod, akkor benyújtható a pályázat. Erről írásbeli és szóbeli meghallgatás során győződik meg a bíráló szervezet.

Hol találok információt a külföldi egyetemről?

Keresd fel a kiválasztott egyetem honlapját, és a keresésnél az „Erasmus, exchange, incoming, courses, academic calendar” szavakat írd be.

Ha a fogadó ország nyelvéből nincs nyelvvizsgám, akkor érdemes pályázni?

Igen, ha a tanulmányok nyelvéből rendelkezel legalább B2 szintű nyelvvizsgával, illetve a szóbeli meghallgatás során a bíráló szervezet meggyőződik a szintről és támogatja a kiutazást.

Pályázhatok-e másik kar partner egyetemére?

Az Óbudai Egyetem csak kari vonatkozású szerződéseket köt partner egyetemekkel. Ez azt jelenti, hogy bizonyos intézménynek csak 1-2 karral van szerződése. Ezért kérjük, hogy a partnerintézmény kiválasztásánál használd a „Hova mehetsz?” menüpont alatti listát. A pályázati felületen kell kiválasztani majd a pályázandó intézményt. Első helyen csak a saját karod partner egyetemét jelölheted meg. Második és harmadik helyen meg lehet jelölni nem kari vonatkozású partnert is. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy azoknak a hallgatóknak a mobilitása, akik nem a kari partnerhez pályáznak, sok esetben meghiúsulnak. Egyrészt, mert csak akkor nyernek helyet, ha a partnerséggel rendelkező karon van még szabad hely, másrészt a fogadó egyetem is dönthet úgy, hogy nem fogadja a szerződés nélküli kar hallgatóját.

Milyen formátumban nyújtsam be az önéletrajzot?

Lehet Europass formátumot is használni, de inkább törekedj minél igényesebb önéletrajzot beadni. Használj Canvát,  Word sablont. Minden félévben tartunk pályázatíró szemináriumot, ahol az életrajz és motivációs levél írásról is szó van. 

Milyen mellékleteket érdemes még feltölteni a pályázatomhoz?

Főleg szakmai relevanciával bíró dokumentumokat várunk. Ez lehet HÖK-ben vagy egyéb hallgatói szervezetben végzett tevékenység, szakkollégium tagságról, TDK eredményt, de lehet önkéntes tevékenység is.

Ki írja alá a Campus Mundi szaktanári és intézményi ajánlást?

A szaktanári ajánlást bármely oktató aláírhatja, míg az intézményi jóváhagyást az egyetem Campus Mundi koordinátora (jelenleg Veres Erzsébet, a Nemzetközi Oktatási Iroda igazgatója) írhatja csak alá. Más aláírásával a Tempus Közalapítvány nem fogadja el a dokumentumot, a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.

Melyik félévben érdemes tanulmányi mobilitásra menni?

Ez szakonként eltérő lehet. Javasoljuk, hogy ezzel a kérdéssel fordulj a kari koordinátorhoz.

Pályázhatok-e, ha a külföldi félév alatt végzek a tanulmányaimmal és az államvizsga előbb lesz meg, mint ahogy az Erasmus félév lezárul?

Csak akkor érdemes Erasmusra pályázni, ha az Erasmusos félévben szerzett tárgyakat, krediteket be tudod fogadtatni legalább szabadon választott kurzusként az itthoni tanulmányokba, illetve friss diplomásként szeretnél szakmai gyakorlatot megvalósítani. Ezenkívül aktív hallgatói státusszal is kell itthon rendelkezni. Ha abszolváltál, azzal lezárulnak az itthoni tanulmányaid, és nem tudod beszámíttatni a külföldi tárgyait. Mivel a kreditbeszámítás a szerződés egyik feltétele, ezért ennek nem teljesítése esetében az ösztöndíjat visszafizetteti az egyetem.

Nekem kell megtalálnom a szakmai gyakorlatos helyemet, vagy van erre egy lista, amiből választhatok?

Szakmai gyakorlatos helyet minden hallgatónak saját magának kell megkeresni és megszervezni a részleteket a fogadó hellyel. FONTOS, hogy csak akkor tudsz szakmai gyakorlatos pályázatot benyújtani, ha már megvan a fogadó helyed.
Az Egyetemnek jelenleg egy máltai közvetítő céggel van kapcsolata, erről a Mobilitási Osztály tud részletes információt adni.

Jelentkezhetek-e szakmai gyakorlatra és tanulmányi mobilitásra ugyanabban a pályázati időszakban?

Igen, de külön kell benyújtani a pályázatokat. A programok össz időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot egy képzési ciklusban (tehát például BsC alatt maximum 12 hónapot lehet Erasmussal tölteni, és utána MsC-n is 12 hónapot), valamint megvalósítása csak eltérő időpontokban lehetséges.

Mehetek-e szakmai gyakorlatra, ha már itthon teljesítettem a kötelező gyakorlatomat?

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat nem függ össze az itthon kötelezően teljesítendő gyakorlattal, tehát bátran jelentkezhetnek azok is, akik már teljesítették ilyen irányú kötelezettségeiket. Aki azonban még nem teljesítette a kötelező itthoni gyakorlatot, a külföldit elismertetheti, befogadtathatja.

Van-e a szakmai gyakorlat időtartamának korlátja?

Igen, egy képzési cikluson belül 2 (60 nap) - 12 hónap között lehet, többször ismételhető, de a 12 hónap össz időtartamot nem haladhatja meg.
A gyakorlatok hosszát a fogadó intézmények követelményei befolyásolják, illetve a hallgató itthoni tanulmányai. Javasoljuk, hogy a hallgatók tájékozódjanak a pályázat benyújtása előtt, hogy tudják-e teljesíteni itthoni követelményeiket a tervezett gyakorlat mellett is.

Van-e a szakmai gyakorlat végrehajtásának megszabott ideje?

A hallgatók önállóan dönthetnek arról a fogadó hellyel egyeztetve, hogy mikor teljesítik a gyakorlatukat, azonban minden pályázónak javasoljuk, hogy tájékozódjon jövőbeli tanrendjéről, ugyanis a szakmai gyakorlat teljesítése mellett az egyetemi kötelezettségeknek is eleget kell tenniük. Az elnyert ösztöndíj megvalósítási határidejét mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza, illetve a Mobilitási Osztály ad tájékoztatást.

Szakmai gyakorlat esetén kaphatok fizetést a gyakorlati helyemen és Erasmus ösztöndíjat is egyszerre?

Igen, előfordul, hogy a gyakorlati hely felajánl fizetést, ez lehetséges az Erasmus ösztöndíj mellett. Viszont fontos, hogy ha a gyakorlati hely EU által finanszírozott, akkor tőlük nem kapható fizetés.

Mit jelent a diploma utáni szakmai gyakorlat?

Azt jelenti, hogy az abszolutórium megszerzése után is ki lehet utazni szakmai gyakorlatra az Erasmus programmal. Ennek feltétele, hogy még az abszolutórium előtt jelentkezni kell az online pályázati felületen, illetve fontos, hogy a szakmai gyakorlatot az abszolválástól számított 12 hónapon belül be kell fejezni (hazautazással együtt).

Tudom csúszás nélkül teljesíteni az Erasmust?

Az Erasmus egyik fő célja, hogy a tanulmányi mobilitás keretében ECTS krediteket tudj szerezni és ezt itthon elfogadtatni. Érdemes olyan egyetemet választani, ahol van kari kapcsolat, mert így szinte biztos, hogy kint olyan tárgyakat tudsz felvenni, amit itthon elfogadnak. 

Ha a kinti egyetemen online oktatás lesz, amikor kimegyek, akkor is jár az Erasmus támogatás?

Igen. Egészen pontosan akkor lehetséges az online oktatási időszak támogatása, ha az külföldön történik, tehát fizikailag kint kell lenni hozzá. Abban az esetben, ha hazatérsz, és online fejezed be a féléved, a szabályok szerint megszakítottad a mobilitásodat, és nem jár több támogatás/vissza kell fizetned.

Tudok valahol tájékozódni az előző féléves Erasmus hallgatók tapasztalatairól?

Volt Erasmus hallgatók élménybeszámolóit megtalálod a honlapon (Élménybeszámolók), illetve kérésre szívesen összekötünk velük.

 

2. Támogatott pályázóknak

Mire elég a támogatás összege?

A Tempus Közalapítvány három kategóriára bontja az Erasmus programban résztvevő országokat: magas, közepes- és alacsony megélhetési költségű országokra. Általánosságban elmondható, hogy a magas és közepes megélhetési költségű országokban nem elegendő a kapott ösztöndíj, tehát ki kell pótolni saját zsebből az ösztöndíjat. Ez mindenképpen függ a hallgató életvitelétől, szokásaitól, stb. Mindenképpen érdemes utazás előtt tájékozódni az árakról, étkezési és vásárlási lehetőségekről.

Mikor és hogyan jutok hozzá az ösztöndíjhoz?

Az Erasmus mobilitásban résztvevő hallgatók az ösztöndíjuk 90%-át egy összegben, - tehát nem havi bontásban - fogják megkapni a szerződés aláírását követő 4-6 héten belül. A Kreditmobilitási programban az előfinanszírozás 70%. A fennmaradó 10% a hazaérkezés után, az EU Survey kitöltését és a szükséges dokumentumok leadását követően kerül átutalásra, amennyiben a dokumentáció rendben van.
A Campus Mundi támogatásban részesülő hallgatók számára a Tempus Közalapítvány utalja át az ösztöndíjat, erről részletes tájékoztatást ad a program.

Léteznek-e kiegészítő támogatások?

Igen, a nyertes Erasmus státuszú hallgatók részére a Tempus Közalapítvány szociális alapú kiegészítő támogatásra és tartós betegségben szenvedők kiegészítő támogatására (SN) ír ki pályázatot. Fontos, hogy a kétfajta pótlólagos juttatás kizárja egymást, tehát csak az egyiket lehet megkapni.

A megítélt támogatással (ösztöndíjjal) el kell számolni?

Az Erasmus ösztöndíjjal nem kell elszámolni, a hallgató arra költi, amire szükséges. Ugyanez vonatkozik az Erasmus szociális támogatásra is. A tartós betegségben szenvedők kiegészítő támogatásával (SN) viszont tételesen el kell számolni. Számlákkal kell igazolni, mire költötte a hallgató a plusz ösztöndíjat.
A számlákon, nyugtákon kiemeléssel jelölni kell, hogy mit vásárolt az ösztöndíjból, azokat be kell számozni, és egy Excel táblát kell róluk készíteni az elszámoláshoz.

Jár-e kollégiumi férőhely az Erasmus ösztöndíjam alatt?

Általában nem. Előfordul, hogy a fogadó egyetem felajánlja a kollégiumi helyet az Erasmus hallgatóknak, de ez viszonylag ritka. A szállást minden esetben a hallgatónak kell saját magának elintéznie.

Az utazást és szállást magamnak kell megszerveznem, vagy ebben segít az egyetem?

Minden utazással és kint tartózkodással kapcsolatos szervezés a hallgató feladata, ez is hozzátartozik az Erasmus élményhez.

Menet közben meghosszabbíthatom a mobilitásomat?

Ennek nincs akadálya. Amennyiben a kint léted alatt úgy döntesz, hogy az adott egyetemen egy félévvel tovább maradnál, úgy kérünk, hogy igényedet mihamarabb jelezd a Mobilitási Osztály és a partnerintézmény felé. Legkésőbb a támogatási szerződésben jelzett hazautazás időpontja előtt 1 hónappal.

Menet közben megszakíthatom a mobilitásomat?

Kintléted alatt meg tudod szakítani a mobilitást, ha például egy halasztahatatlan dolog miatt haza kell utaznod. Azonban fontos, hogy ezekre a napokra nem jár Erasmus ösztöndíj, és a megszakításról kötelező tájékoztatni a Mobilitási Osztályt. A mobilitásod végén az elszámolásnál fognak levonódni ezek a napok az ösztöndíjból. Az ünnepnapok, ünnephez kapcsolódó szünetek (Karácsony, Húsvét) nem számítanak megszakításnak, tehát erről nem kérünk külön tájékoztatást.

Ha valamilyen oknál fogva hamarabb hazajövök a mobilitásról, vissza kell fizetnem a teljes támogatási összeget?

Vis maior kérelmet nyújthatsz be, ha a mobilitásod alatt bekövetkező váratlan helyzet miatt haza kell jönnöd és megszakítanod a mobilitásod. Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján tájékozódhatsz. A visszafizetésről a program szabályait figyelembe véve a Mobilitási Osztály vezetője dönt.

Kit milyen ügyben kereshetek az Erasmus mobilitásommal kapcsolatban?

Kari koordinátorok: minden szakmai kérdésben (Learning agreement, tárgyak elfogadtatása, partner intézmény kiválasztása, új szerződések megkötése egy partnerrel) őket keresd.
Mobilitási Osztály: minden adminisztratív kérdésben (szerződéskötés, dokumentumok leadása, jelentkezés, nomináció, technikai problémák) minket keress.